Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pomnik Niepodległości i Karta Krakowska

Radni z Komisji Rodziny, polityki Społecznej i Mieszkalnictwa zadecydowaliby dać pozytywną opinię obydwu omawianym drukom, czyli projektowi uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację na Placu Niepodległości w Krakowie Podgórzu pomnika upamiętniającego wydarzenia z dnia 31 października 1918 r. związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. A także projektowi uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska.

Fot. Wiesław Majka

Nowelizacji uchwały dotyczącej Karty Krakowskiej obejmuje przede wszystkim możliwość zapisania uprawnień na wybranym przez właściciela nośniku. Według aktualnego brzmienia uchwały potwierdzeniem przysługujących w ramach Karty Krakowskiej zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna karta pn. Karta Krakowska. Karta ta jest zatem nośnikiem uprawnień wynikających z Programu, wydawana ma być imiennie, w formie plastikowej lub elektronicznej i zawierać fotografię.

Wnioskodawca wskaże, czy chce, aby został mu wydany nośnik uprawnień pod nazwą „Karta Krakowska”, czy też uprawnienie do systemu zniżek ma być zapisane na innym, posiadanym już przez daną osobę nośniku np. na Krakowskiej Karcie Miejskiej, Krakowskiej Karcie Rodzinnej, Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej, legitymacji studenckiej lub innym ustalonym przez Prezydenta Miasta Krakowa. Taki sposób realizacji Programu spowoduje duże ułatwienie dla beneficjentów, gdyż nie będą musieli wyrabiać dedykowanego dla Programu nośnika i dołączać do wniosku zdjęcia, tylko zapiszą uprawnienie na nośniku, który już posiadają i wykorzystują np. do zapisywania okresowych biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie lub innych uprawnień. Jednocześnie nośnik uprawnień wydawany pod nazwą „Karta Krakowska” będzie nadal dostępny dla wszystkich osób uprawnionych i wydawany na żądanie wnioskodawcy. Taki sposób realizacji Programu spowoduje także, że osoba zameldowana na pobyt w Krakowie, która złoży wniosek elektroniczny i status Karty Krakowskiej będzie chciała zapisać na posiadanym już nośniku plastikowym, nie będzie musiała przychodzić do punktu obsługi klienta, tylko status Karty Krakowskiej zapisze samodzielnie w automacie biletowym. Zmiana ta powinna się także przyczynić do skrócenia czasu obsługi klienta i zmniejszenia kolejek w punktach obsługi.

Ponadto zmianie ulega termin rozpoczęcia ważności statusu Karty Krakowskiej. Zmiana pozwoli na to, że termin ważności biegł będzie od pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku i nie będzie obowiązywał wstecz. Dotyczy to przede wszystkim wniosków składanych elektronicznie przez osoby, które będą musiały następnie okazać pierwszą stronę PIT w stosownym punkcie obsługi. Termin ważności biegł będzie od dnia okazania tego dokumentu i odbioru statusu.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację na Placu Niepodległości w Krakowie Podgórzu pomnika upamiętniającego wydarzenia z dnia 31 października 1918 r.

Plac w Podgórzu o nazwie Plac Niepodległości jest miejscem o szczególnej historii nie tylko Krakowa, ale też Polski. Tu bowiem 31 października 1918 r. miał początek proces wyzwalania spod zaboru austriackiego, czyniąc Kraków pierwszym, spośród większych miast Polski, w którym Polacy przejęli faktyczną i całkowitą władzę z rąk zaborców.

W owym czasie na obecnym placu Niepodległości stał budynek wykorzystywany przez wojska austriackie na koszary. W tym też budynku urządzony został ośrodek dowodzenia przebiegu akcji wyzwalania Krakowa i stąd wysyłano kolejne oddziały wyzwoleńcze w poszczególne rejony miasta. Budynek koszarowy w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku został wyburzony, a dla powstałego miejsca Rada Miasta Krakowa przyjęła nazwę Plac Niepodległości. W roku 1998 opracowany został projekt techniczny rewaloryzacji Placu. Prace związane z rekonstrukcją zarówno wnętrza, jak i otoczenia Placu zostały w dużej mierze zrealizowane. Dotychczas nie został jednak wykonany zaprojektowany na osi dawnego zespołu koszar pomnik upamiętniający wydarzenia z 31 października 1918 r. O co wnioskuje Rada Dzielnicy XIII Podgórze. Finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Placu Niepodległości” jest zaplanowana w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok (uchwałą nr XLV/510/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.) w kwocie 250 tys. zł. Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2018-04-10
Data aktualizacji: 2018-04-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź