Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Radni decydują o nowym programie „Bezpieczny Kraków”

Rada Miasta zajmuje się w środę programem „Bezpieczny Kraków”. Nowy program został opracowany wspólnie z pracownikami naukowymi Katedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

Do prac nad treścią programu włączono przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. W każdej grupie tematycznej, zajmującej się zdiagnozowanymi problemami pracowali wspólne policjanci, strażnicy miejscy, przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych oraz jednostek miejskich (np. ZIKiT, ZZM). Poszczególne grupy tematyczne korzystały z pomocy odpowiednich wydziałów UMK oraz instytucji samorządowych takich jak MCPU, MOPS, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi czy Krakowski Ośrodek Terapii.

Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” będzie obejmował okres 2018-2020 i zajmował się pięcioma obszarami:

  • zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia,
  • ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach
  • zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu,
  • stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie,
  • zbudowanie kompleksowego systemu diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców,

do których przygotowano cele szczegółowe.

Po uchwaleniu nowego programu przez Radę Miasta Krakowa, jego treść zostanie zmieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.

Obowiązujący dotychczas Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa 22 grudnia 1999 r. będąc wówczas jednym z pierwszych tego rodzaju programów w kraju. Charakteryzowały go kompleksowość i spójność, które bezdyskusyjnie świadczyły wówczas o prekursorskim charakterze Programu. W czasie siedemnastu lat obowiązywania Programu nastąpiły istotne przeobrażenia w strukturze przestępczości oraz szereg ważnych zmian zarówno w mieście, jak też w całym kraju. Znaczącej poprawie uległ poziom bezpieczeństwa w Krakowie – wyrażający się wzrostem efektywności służb odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz spadkiem ilości przestępstw. Zmieniły się również inne warunki funkcjonowania Programu, w szczególności zmiany
w społecznym, organizacyjnym i ekonomicznym kontekście ponieważ w ciągu trwania Programu wyrosło nowe pokolenie mieszkańców Krakowa.

Dotychczasowy program nie zostanie jednak w całości wstrzymany, ponieważ niektóre działania podejmowane w ramach dotychczas obowiązującego Programu stały się standardem dla służb i innych podmiotów wykonujących zadania w obszarze zapewniania bezpieczeństwa i porządku i będą one w dalszym ciągu realizowane stosownie do kompetencji.

Nowy Program „Bezpieczny Kraków” stanowi wartość dodaną w stosunku do istniejących praktyk i schematów działania instytucji publicznych (nie tylko tych organizacyjnie związanych z Miastem Kraków). Zdefiniowane w Programie cele mają za zadanie przyczynić się do dalszego wzrostu bezpieczeństwa i porządku. Program wnosić ma także nową jakość działań w stosunku do obecnie funkcjonujących w mieście programów, w tym obowiązkowych lub dobrowolnych programów profilaktycznych.

W celu zidentyfikowania obszarów bezpieczeństwa wymagających współcześnie interwencji wykorzystano dane statystyczne Policji i Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz te wynikające z mapy zagrożeń. Przeanalizowane zostały raporty z badań poczucia bezpieczeństwa realizowanych w cyklu wiosna – jesień począwszy od września 2013 roku oraz innych badań społecznych. Ważne były również sugestie mieszkańców
(w tym członków jednostek pomocniczych) wyrażone podczas spotkań z Radami Dzielnic oraz z organizacjami pozarządowymi i Młodzieżową Radą Krakowa. Projekt nowego Programu podlegał też konsultacjom społecznym z instytucjami miejskimi oraz z mieszkańcami, którzy mogli się zapoznać z jego treścią za pośrednictwem mediów społecznościowych, Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie Miejskiego Centrum Dialogu.

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-01-24
Data aktualizacji: 2018-01-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź