Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Smart Economy po krakowsku

Jednym z kluczowych elementów inteligentnego miasta, tzw. Smart City, jest Smart Economy. Mowa o tym była podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

Fot. pixabay.com

Poprzez Smart Economy rozumiana jest rozwinięta przedsiębiorczość i różnorodny, dynamiczny rynek pracy, dobrze zaplanowana struktura gospodarcza miasta, turystyka, promocja gospodarcza i polityka proinwestycyjna, a także polityka innowacji, czyli ścisłe powiązanie elementów składających się na inteligentne miasto z lokalną gospodarką.

Jak mówiła Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Bożena Kaczmarska-Michniak , Miasto inteligentne w wymiarze ekonomicznym to miasto zoptymalizowane, planowo zarządzane, z ukierunkowaniem na konkretne cele i środki do ich realizacji, zarządzane z wykorzystaniem instrumentarium usług z zakresu e-government.

Ekonomiczna tkanka miejska to przestrzeń objęta planami miejscowymi i zatem planowo, programowo, optymalnie zagospodarowywana. Aglomeracja zgodna z ideą Smart City jest połączona siecią przemyślanych połączeń przestrzennej komunikacji międzygminnej bazującej na transporcie szynowym w zakresie dopasowanym do potrzeb i możliwości mieszkańców poszczególnych gmin. Ekonomiczna przestrzeń miejska osiągana jest też dzięki monitoringowi efektywności świadczenia usług publicznych, systemowi kontroli procesów ekonomicznych oraz, przede wszystkim, harmonijnej koegzystencji i współpracy między administracją publiczną a mieszkańcami, firmami i turystami.

Dyrektor Kaczmarska-Michniak mówiła też o tym jak bardzo ważne dla Smart Economy są plany przestrzenne. Pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego jest niezwykle istotne dla inwestorów. Plany zapewniają im stabilne warunki. Przykładami są Nowa Huta Przyszłości, Czyżyny-Łęg, czy rejon lotniska Balice.

Na koniec radni wybrali Andrzeja Mazura na stanowisko wiceprzewodniczącego komisji.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2017-11-10
Data aktualizacji: 2017-11-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź