Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Raport o zdrowiu krakowian

Jak wygląda wskaźnik długości życia w Krakowie? Co jest najczęstszą przyczyną zgonów? A także czy w rośnie przyrost naturalny? Odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w Raporcie o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach 2016. A informacji na jego temat wysłuchali radni z Komisji zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.

Fot. Magiczny Kraków

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przygotowało jak co roku Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach 2016. Jak wskazuje mieszkańcy Krakowa żyją dłużej niż średnia w Polsce. Średnia wieku osób zmarłych w Krakowie (mediana) wynosi dla mężczyzn 74,9 lat (przy średniej dla Polski 70,6) oraz 83 lata dla kobiet (przy średniej dla Polski 82,1 lat). Krakowianie statystycznie żyją także dłużej niż mieszkańcy innych polskich miast. Średni wiek osób zmarłych spośród miast powyżej 100 tys. mieszkańców jest wyższy dla mężczyzn tylko w Warszawie (75,6 lat), natomiast dla kobiet najwyższą wartość przyjmuje się w Krakowie (dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców średnia wynosi 81,6 lat).

Najczęstszą przyczyną zgonów były choroby: układu krążenia 51%, nowotwory 30%, oraz choroby układu oddechowego 4%. Przy czym uśrednione wartości tych wskaźników dla Polski wynoszą m.in. 45% dla chorób układu krążenia.

Jeśli chodzi o zapadalność na nowotwory w Krakowie wynosiła 478.56/100 tyś. W grupie kobiet najwyższy współczynnik zapadalności został odnotowany dla nowotworu piersi. Natomiast w grupie mężczyzn, najwyższy współczynnik zapadalności odnotowano dla nowotworu gruczołu krokowego.

Radnych interesowała także zachorowalność na choroby zakaźne. – Z mojej praktyki lekarskiej wynika, że od kilku lat wzrasta liczba chorych na gruźlicę. Związane jest to pewnie ze szczepieniami, ale nie tylko. Także dużo zależy od wcześnie przeprowadzonych badań. Lekarze rodzinni niestety zbyt późno wysyłają na odpowiednie badania – stwierdziła radna Anna Prokop-Staszecka.

Radny Ryszard Kapuściński pytał o to, czy w raporcie odnotowano wzrost liczby urodzeń związanych z wypłatą świadczeń 500+. – W całej Polsce takie obserwacje zostały odnotowane. Od czasu wypłaty 500+ zauważa się wzrost liczby urodzeń – mówił Ryszard Kapuściński. Jednak w Raporcie Biura ds. Ochrony Zdrowia nie ma tak konkretnych danych, są jedynie zbiorcze z 2015 i 2016 roku. – Tego typu danymi może dysponować Wydział Spraw Społecznych, który rozdziela świadczenia – mówiła przedstawicielka Biura ds. Ochrony Zdrowia.

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach to zbiorcza i coroczna analiza stanu zdrowia populacji. Z jednej strony ma służyć, jako punkt odniesienia do podejmowania nowych działań w dziedzinie ochrony zdrowia, ale z drugiej strony stanowi próbę podsumowania działań już zrealizowanych. Zatem stała ocena wskaźników zdrowotnych również ma na celu ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Badanie umieralności było najwcześniej stosowaną metodą oceny stanu zdrowia. Obecnie w Polsce przyjmuje się, że jedynym z głównych w pełni funkcjonujących systemów jest rejestr przyczyn zgonu. Współczynniki takie jak chorobowość oraz zapadalność są oparte na rejestracji chorób w systemie opieki zdrowotnej i nie zawsze obejmują choroby nierozpoznane (np. cukrzyca, nadciśnienie) lub tych, na które osoby chore nie zgłaszają się do lekarza (np. grypa).

Radna Anna Prokop-Staszecka apelowała o dodanie do badań wskaźnika urodzeń dzieci z niską wagą. – Jak dowodzą w ostatnim czasie lekarze i naukowcy, w Krakowie rodzi się coraz więcej dzieci z niską wagą urodzeniową, na co ma niestety wpływ zła jakość powietrza. Ciekawa jestem także jak te wyniki plasują się w porównaniu do innych województw – powiedziała Anna Prokop-Staszecka. Możliwe, że w przyszłorocznym raporcie takie wskaźniki będą brane pod uwagę.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2017-03-31
Data aktualizacji: 2017-03-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź