Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konsultacje społeczne w nowej odsłonie

– Jesteśmy na etapie wzajemnego uczenia się, jak właściwie prowadzić konsultacje społeczne – powiedziała podczas konferencji dotyczącej prac nad nową uchwałą o konsultacjach społecznych w naszym mieście zastępca prezydenta Krakowa ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba. Punktem wyjścia do dalszej pracy nad dokumentem jest Krakowska Biała Księga Dialogu Społecznego, w której znalazły rekomendacje, jak w Krakowie można ulepszyć i dopracować dialog miedzy urzędnikami i mieszkańcami.

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl

– Szerokie konsultacje jakie już teraz prowadzimy w Krakowie oraz przykłady z innych miast pokazują, że możemy ten model ulepszyć, stąd właśnie rekomendacje zawarte w Białej Księdze Dialogu Społecznego. Zależy nam, aby wypracować najlepszy model wzajemnego dialogu – taki, który spełni oczekiwania mieszkańców – podkreśliła Elżbieta Koterba.

– Chcemy zmienić procedurę konsultacji społecznych w Krakowie, bo obecna uchwała jest mocno przestarzała. Rzeczywistość konsultacyjna w Polsce i sposoby rozmawiania z mieszkańcami od czasu, gdy ta uchwała powstała, czyli około 10 lat temu, bardzo się zmieniła. Potrzebujemy nowej procedury i lepszych konsultacji, w których mieszkańcy będą częściej i chętniej brali udział – dodał wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec.

Aby wypracować nowy model konsultacji społecznych w naszym mieście został przygotowany dokument Krakowskiej Białej Księgi Dialogu Społecznego, pokazujący dotychczas stosowane mechanizmy oraz przykładowe rozwiązania, stosowane w innych polskich miastach. W trakcie prac przeprowadzono szereg spotkań i rozmów z praktykami konsultacji, co pozwoliło na wypracowanie rekomendacji, które mogą przyczynić się do stworzenia nowej uchwały o konsultacjach społecznych w naszym mieście.

W Krakowskiej Białej Księdze Dialogu Społecznego zebrane zostały między innymi:

* podstawy prawne pozwalające lub nakazujące konsultacje społeczne,

* opis gminnych komórek organizacyjnych, zajmujących się konsultacjami i dialogiem społecznym,

* opinie i doświadczenia uczestników konsultacji z dotychczasowego trybu prowadzenia konsultacji,

* przykładowe konsultacje społeczne realizowane w Krakowie w ostatnich latach,

* informacje o konsultacjach społecznych w wybranych miastach Polski – największych metropoliach oraz miastach cieszących się opinią samorządów dobrze prowadzących dialog społeczny,

* narzędzia informacji o konsultacjach dla mieszkańców,

* spis rekomendacji, wypracowanych podczas spotkań i rozmów z uczestnikami procesów konsultacyjnych – przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, Miejskich Jednostek Organizacyjnych, Rad Dzielnic Miasta Krakowa, Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, komisji dialogu obywatelskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Przygotowany dokument ma posłużyć zmianie uchwały o konsultacjach społecznych, obowiązującej w Krakowie od 2008 roku. Projekt nowych zasad i regulaminu zostanie wypracowany partycypacyjnie. Zespół, w składzie którego znajdą się przedstawiciele urzędu, radni miasta, radni dzielnicowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz aktywiści, w oparciu o zgromadzony materiał zaproponuje nowy projekt uchwały. Roboczy projekt zostanie poddany szerokim konsultacjom z mieszkańcami. Następnie wypracowany w szerokim udziale zainteresowanych stron projekt zostanie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa. Uchwalony dokument wprowadzi nową jakość w konsultacjach społecznych w Krakowie i pozwoli mieszkańcom, by mieli większy wpływ na życie miasta.

 

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-03-10
Data aktualizacji: 2017-03-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź