Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

O pieczy zastępczej na sesji rady miasta

Podczas dzisiejszej sesji rady miasta radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018. Trzyletni program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej koncentruje się na zwiększeniu liczby rodzinnych form pieczy zastępczej oraz specjalizacji opieki i jej standaryzacji w zakresie pieczy instytucjonalnej.

Fot. Wiesław Majka

W związku z zakończeniem realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2013 – 2015 konieczne jest przyjęcie nowego, który będzie określał funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej na terenie Krakowa w okresie trzyletnim.

Do głównych założeń programu należą: rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wzmacnianie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zapewnienie opieki dzieciom dostosowanej do ich potrzeb, wzmacnianie kwalifikacji kadry wychowawczej zatrudnionej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem.

W zwiększeniu zainteresowania pełnieniem roli zawodowych rodzin zastępczych ma pomóc system motywacyjny i wspierający skierowany do rodzin.

Pozyskanie nowych rodzin zastępczych umożliwi realizację przepisów, zgodnie z którymi dzieci umieszczane w pieczy zastępczej poniżej 10 roku życia obligatoryjnie mają być umieszczane w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Jednym z założeń programu jest dalsze przekształcanie części istniejących placówek opiekuńczo – wychowawczych w placówki typu specjalistyczno – terapeutycznego oraz podnoszenie kompetencji zatrudnionego personelu.

W Krakowie 622 dzieci wychowuje się w różnych formach pieczy zastępczej. 360 dzieci znalazło opiekę u najbliższej rodziny. Opiekują się nimi dziadkowie lub rodzeństwo. W niezawodowych rodzinach zastępczych, których jest 101, przebywa 118 dzieci. Ci rodzice zastępczy to najczęściej wujkowie i ciocie dzieci oraz osoby niespokrewnione z dziećmi w żaden sposób, ale chcące się nimi opiekować. W 2 rodzinnych domach dziecka przebywa 7 dzieci. Mamy też 37 zawodowych rodzin zastępczych, w których jest 66 miejsc dla dzieci (w tym 9 specjalistycznych rodzin zastępczych zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi oraz 28 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mops.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-08-30
Data aktualizacji: 2016-08-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź