Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

„Stara” Nowa Huta do rewitalizacji: konsultacje

Mieszkasz w Nowej Hucie? Chcesz dowiedzieć się więcej o aktualizowanym Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa? A może masz już pomysł na projekt, tylko nie wiesz, jak go zgłosić? Odpowiedzi na te pytania i wille innych można było usłyszeć na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 9 sierpnia, o godzinie 18.00 w Klubie Technika w Krakowie-Nowej Hucie przy SITPH os. Centrum C w bloku 10b.

Przypomnijmy, trwają prace nad aktualizowanym Miejskim Programem Rewitalizacji Krakowa, do którego wybrane zostały trzy podobszary: Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze -Zabłocie i „stara” Nowa Huta. Podobszary rewitalizacji zostaną objęte działaniami naprawczymi , których celem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców tych terenów. Projekty do Programu można składać do 12 września.

Jaki jest harmonogram prac nad Programem?

18 lipca 2016 r. – ogłoszenie naboru projektów do MPRK.

25 lipca – 12 września – zgłaszanie inicjatyw i projektów, planowanych przez uprawnione  grupy podmiotów, do realizacji w obszarze rewitalizacji.

W tym czasie zapraszamy na spotkania konsultacyjne:

 • 16 sierpnia o godz. 18.00 w Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15 – Podobszar Stare Miasto-Kazimierz
 • 25 sierpnia o godz. 18.00 w ILAB Plus Eurokreator, ul. Przemysłowa 13 - Podobszar Stare Podgórze-Zabłocie
 • 2 września o godz. 18.00 w Domu Kultury „Podgórze”, ul. Sokolska 13 – Podobszary Stare Miasto-Kazimierz oraz Stare Podgórze-Zabłocie
 • 9 września o godz. 18.00 w Teatrze Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25 – Podobszar „stara” Nowa Huta

Październik 2016 r. – przedłożenie projektu zaktualizowanego Programu do Rady Miasta Krakowa w celu uchwalenia.

Skąd pochodzić będą kluczowe środki na sfinansowanie projektów rewitalizacyjnych?

Aktualizowany Program jest dostosowywany do wymagań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Pozwoli to na ubieganie się o środki z funduszy Unii Europejskiej m.in. w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, ale również Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planuje przeprowadzenie naboru projektów rewitalizacyjnych w ramach Działania 11.1 w 2017 roku.

Oprócz tego możliwe będzie zgłaszanie projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. projekty miękkie), m.in. w ramach Osi 8, 9 i 10 RPO WM: Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego.

Rewitalizacji dotyczą także: działania Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Priorytet Inwestycyjny 6.IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jakie przykładowe inwestycje mogą ubiegać się o dofinansowanie z RPO WM?

 • dostosowanie obiektów infrastrukturalnych dla celów społecznych,
 • budowa i modernizacja obiektów kultury,
 • działania prowadzące do ożywienia gospodarczego,
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne,
 • poprawa estetyki zewnętrznej budynków użyteczności publicznej,
 • modernizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kto może występować o wsparcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych?

 • Gmina Kraków,
 • instytucje kultury,
 • podmioty prowadzące szkoły i placówki,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy.

Więcej informacji o pracach nad aktualizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa można znaleźć:

Zapraszamy także do Punktu Informacyjnego, mieszczącego się w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 (parter) do 12 września, w godzinach od 10.00 do 18.00, w dni robocze (przed odwiedzeniem Punku Informacyjnego – warto zapoznać się z ogłoszeniami na facebookowym profilu MPRK).

 

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: Natalia Wójs
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-08-08
Data aktualizacji: 2016-08-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź