Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Opieka dla osób starszych

Jakie zadania ma Gmina Miejska Kraków w zakresie opieki zdrowotnej skierowanej do osób starszych i niesamodzielnych? Informacji na ten temat wysłuchali radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.

Pierwsze zadanie to przebudowa pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej. Głównym celem projektu jest budowanie sprawnego systemu funkcjonowania opieki długoterminowej w województwie małopolskim poprzez zapewnienie profesjonalnych usługw zakresie opieki długoterminowej. Gmina Miejska Kraków w 2014 r. otrzymała środki finansowe na wyżej wymienione cele z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Całkowita wartość projektu wynosi 13 999 999 zł, w tym wkład własny Miasta wynosi 2  mln 800 tys. zł. Kolejne zadanie to poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Realizacja tego zadania została zaplanowana na lata 2015 – 2020. W roku 2015 przygotowana została kompletna dokumentacja projektowa oraz złożone zostały wnioski o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie zmierzające do uzyskania tych decyzji. Powyższe zamierzenia inwestycyjne oprócz finansowania ze środków finansowych pochodzących z budżetu miasta, będą także współfinansowane z zewnętrznych źródeł.

Budowa pawilonu nr 5 będzie współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Na lata 2016-2018 zaplanowano także programy polityki zdrowotnej dla seniorów – Zdrowy Kraków. Programy będą następujące: Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy; Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65. roku życia; Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego; Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2016-05-13
Data aktualizacji: 2016-05-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź