Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Aktywnie wspierają niepełnosprawnych

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny radni wysłuchali informacji na temat programu „Aktywny Samorząd”. Program ten dofinansowywany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd”, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W 2012 roku w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd” złożono łącznie 83 wnioski (przyjmowano je we wrześniu 2012 r.). Zrealizowano 76 umów na kwotę 382 546,59 zł. W 2013 roku złożono łącznie 622 wnioski (od marca do września). Z pomocy skorzystało 529 osób, w tym 408 studentów. Zrealizowano umowy na kwotę 1 947 407,00 zł. W 2014 r. złożono łącznie 678 wniosków (od marca do września). Z pomocy skorzystało 488 osób niepełnosprawnych, w tym 345 niepełnosprawnych studentów, z których 160 otrzymało dofinansowanie do dwóch semestrów nauki. W ramach programu „Aktywny Samorząd” zrealizowano umowy na kwotę 2 799 961,44 zł.  W 2015 r. osoby niepełnosprawne otrzymują pomoc w zakresie: uzyskania prawa jazdy kategorii B, utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka/dzieci w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Nabór wniosków we wspomnianym zakresie pomocy został zakończony 31 sierpnia 2015 r. Do 10 października trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” w zakresie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie do opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł, pokrycie czesnego w całości do jednego kierunku, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – minimum 1 000,00 zł). W semestrze zimowym roku akademickiego/szkolnego 2014/2015 z dofinansowania skorzystało 239 studentów. Średnie dofinansowanie wyniosło około 2 830,00 zł.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr CIX/1645/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zaproszenia dwóch nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji.

Radni wydelegowali też przedstawicieli Komisji do Kapituły Konkursowej Konkursu "Partner Roku Krakowskiej Karty Rodzinnej" w roku 2015. Są to radne Barbara Nowak i Teresa Kwiatkowska.

pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-10-06
Data aktualizacji: 2015-10-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź