Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Co za pieniądze z UE?

Dwa duże regionalne programy operacyjne i miliardy złotych na inwestycje – to wszystko dzięki funduszom z Unii Europejskiej. O planowanych zadaniach Krakowa na posiedzeniu Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych mówił Janusz Moskwa, dyrektor Biura Funduszy Europejskich.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Program Infrastruktura i Środowisko, to dwa duże programy operacyjne, które Krakowowi i gminom ościennym przyniosą wiele funduszy na najważniejsze inwestycje. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obejmuje 2,8 mld euro. Z tego na realizację strategii ZIT przypadnie 236 mln euro. Wśród zadań, które będą realizowane w gminach należących do Metropolii Krakowskiej najwięcej, bo aż 60 mln euro otrzymają zadania z zakresu zrównoważonego (ekologicznego) transportu, w tym zakup taboru, stworzenie węzłów przesiadkowych, budowę parkingów P&R, buspasy, czy ścieżki rowerowe. Na poprawę jakości powietrza przypadnie 50 mln euro, a podobna suma bo aż 47 mln euro zostanie przeznaczona na działania w strefie aktywności gospodarczej. Nieco mniejsza suma zostanie przeznaczona na termomodernizację oraz odnawialne źródła energii - 20 mln euro. Po 15 mln euro otrzymają działania związane z poprawą infrastruktury drogowej oraz stworzenie edukacji zawodowej, w szczególności nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów oraz stworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych. Wsparcie otrzyma także opieka społeczna dla osób starszych i niepełnosprawnych. Będą to projekty związane z tworzeniem i działalnością placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, a także wsparcie ośrodków interwencji kryzysowej. Zadania z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, ekonomii społecznej i infrastruktury ochrony zdrowia otrzymają po 5 mln euro. Radni z Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych szczególnie interesowali się tematem dofinansowania inwestycji związanych z termomodernizacją, czy fotowoltaiką. – Czy tylko obiekty i użyteczności publicznej będą się mogły starać o te fundusze, gdy będą też jakieś dofinansowania dl osób prywatnych? – pytała radna Anna Prokop-Staszecka. W odpowiedzi otrzymała informację, że z funduszy unijnych finansujących termomodernizację i budowę urządzeń fotowoltaicznych mogą korzystać tylko instytucje inaczej jest z osobami prywatnymi. Wszystkie te osoby mogą starać się o specjalne kredyty i pożyczki.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-03-20
Data aktualizacji: 2015-03-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź