Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Bezpłatna porada

O podstawach nowej ustawy w sprawie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, jakie będzie niosła zmiany i kto będzie udzielał porad prawnych – radni z Komisji Dialogu Obywatelskiego wysłuchali informacji na ten temat.

Poradnictwo prawne od lat istnieje dzięki organizacjom pozarządowym i organizacjom działających przy uczelniach. Jednak projekt ustawy to krok milowy, który każdemu, kto nie jest w stanie opłacić usług prawników i adwokatów, zapewni dostęp do informacji i porady prawnej. Podstawą do przedstawionego w konsultacjach społecznych projektu ustawy o bezpłatnym poradnictwie prawnym był wieloletni dorobek organizacji pozarządowych, które przeprowadzały już takie akcje. Według ich opinii prawo w naszym kraju jest skomplikowane i wielu roszczeń trzeba dochodzić w sądzie, dlatego tak ważnym jest, aby każdy obywatel mógł zawczasu dowiedzieć się jakie są jego prawa i jakie istnieją prawne możliwości dochodzenia swoich roszczeń.

Przed wprowadzeniem ustawy przeprowadzono szereg konsultacji społecznych, które udowodniły, że można powierzyć organizacjom pozarządowym nie tylko działania z zakresu informacji prawnej, ale też te z zakresu bezpłatnej porady prawnej. Projekt ustawy zakłada tworzenie punktów bezpłatnego poradnictwa prawnego na poziomie powiatów, w proporcji 1 punkt na 25 tys. mieszkańców. Punkty będą mogły być prowadzone również przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe. W pierwszym etapie realizacji ustawy około 20% punktów ma być prowadzonych właśnie przez podmioty pozarządowe. Ustawa ma stworzyć system bezpłatnej porady i informacji prawnej, która wyeliminuje wykluczenie związane z brakiem dostępu do porady prawnej i zwiększy jej dostępność. Odbiorcami bezpłatnych porad mają być osoby, które nie są w stanie same pokryć kosztów usług prawniczych i adwokackich.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2015-02-12
Data aktualizacji: 2015-02-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź