Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Mamy Studium - dokument z wizją

Radni przyjęli zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. To jeden z najważniejszych dokumentów mówiących o rozwoju przestrzennym miasta.

Studium jest podstawą do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne z jego ustaleniami. Dokument obrazuje aktualne dążenia miasta i jego zainwestowanie. Dotychczas obowowiązujące Studium  nie spełniało już tych warunków i konieczna była jego aktualizacja. Nowy  dokument będzie obowiązywać aż do 2030 roku.

Zmienione Studium dostosowano do potrzeb miasta innowacyjnego i otwartego wobec wyzwań, jakie będą stały przed nim w najbliższych dekadach, czyli wzmocnienia roli Krakowa jako stolicy Małopolski, prężnej europejskiej metropolii, miejsca koncentracji nowoczesnej gospodarki, nauki i przemysłu wysokich technologii.

Projekt Studium składa się z trzech tomów: Tom I – Uwarunkowania, Tom II – Zasady i kierunki polityki przestrzennej, Tom III – Wytyczne do planów miejscowych.

Pracom na projektem zmiany Studium towarzyszyły szeroko zakrojone konsultacje społeczne. W styczniu 2013 r. z roboczym projektem zapoznały się Rady Dzielnic przekazując sugestie przydatne planistom do dalszych prac. W kwietniu 2013 r. Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała dokument.

Projekt zmiany Studium był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Po ubiegłorocznym wyłożeniu mieszkańcy złożyli ponad 8 tysięcy uwag dotyczących głównie terenów zielonych i układów komunikacyjnych. Wszystkie uwagi były wnikliwie analizowane i znaczna ich część została uwzględniona. Projekt, z którym krakowianie zapoznawali się po raz drugi (w tym roku) zawierał poprawki naniesione w wyniku pozytywnie rozpatrzonych uwag.

Zmianę Studium przygotował zespół ekspertów - architektów i urbanistów, pod kierunkiem Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Elżbiety Koterby.

pokaż metkę
Autor: KINGA SADOWSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-07-10
Data aktualizacji: 2014-07-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź