Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dziś święto rodzin zastępczych

30 maja w Polsce obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Krakowie to ważny dzień dla 671 dzieci, które wychowywane są w różnych formach pieczy zastępczej.

409 dzieci znalazło opiekę u najbliższej rodziny. Opiekują się nimi dziadkowie lub rodzeństwo. W niezawodowych rodzinach zastępczych, których jest 113, przebywa 132 dzieci. Ci rodzice zastępczy to najczęściej wujkowie i ciocie dzieci oraz osoby niespokrewnione z dziećmi w żaden sposób, ale chcące się nimi opiekować. W 9 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego przebywa 61 dzieci, a w 2 rodzinnych domach dziecka 13 dzieci. Mamy też 32 zawodowe rodziny zastępcze, w których jest 56 miejsc dla dzieci.

Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne. Powinni posiadać predyspozycje i odpowiednią motywację do pełnienia pieczy zastępczej. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Ale przede wszystkim – rodzice zastępczy muszą kochać dzieci, umieć się nimi opiekować. Rodzice zastępczy muszą zadbać o odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe dla przyjętego dziecka. Nie mają to być ponadstandardowe warunki – ważne, żeby dziecko miało swoje miejsce do życia, swoje miejsce w domu. Rodzice zastępczy zapewniają takie warunki, by dziecko mogło prawidłowo rozwijać się emocjonalnie, fizycznie i społecznie. Dbają o  właściwą edukację, rozwój zainteresowań i wypoczynek.

Każdy rodzic zastępczy musi przejść trzymiesięczne szkolenie. MOPS prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Rodzice zastępczy opiekujący się dzieckiem, zawsze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, pomoc asystenta  rodzinnego i koordynatora pieczy zastępczej.

Rodzice przyjmują dziecko (lub dzieci) do swoich mieszkań. Natomiast rodzice, którzy decydują się prowadzić rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego najczęściej zajmują lokal należący do miasta lub organizacji pozarządowej, której zleca się prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Wówczas rodzic jest zatrudniony przez ten podmiot.

Rodzice, którzy opiekują się dziećmi niezawodowo, otrzymują 660 zł. Zawodowi rodzice otrzymują wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł. Jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym, dodatkowo otrzymuje 200 zł. Poza pieniędzmi na utrzymanie dziecka, zawodowi rodzice zastępczy oraz osoby, które prowadzą rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego otrzymują wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do MOPS ul. Józefińska 14, pok. 206. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 12 616 53 33 i 12 616 53 32.

Co roku, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, przypominamy o tej wspaniałej idei i ludziach, którzy znaleźli w swoim życiu i w swoim domu miejsce dla nie-swojego dziecka. Z szacunkiem i podziwem myślimy o tych, którzy zawodowo opiekują się dziećmi – 24 godziny na dobę – w zawodowych rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Każdego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie organizuje spotkania rodzin zastępczych z okazji ich święta. W tym roku wszystkie zawodowe rodziny oraz rodzinne domy i placówki zostały zaproszone przez MOPS i Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie (DZIĘKUJEMY!) na wycieczkę koleją na trasie Kraków – Chabówka. Zorganizowanie wycieczki było możliwe dzięki pozyskaniu przez MOPS dofinansowania z Fundacji Ernst & Young. Pociąg zatrzyma się na trasie, aby rodzice zastępczy i dzieci mogli podczas pikniku upiec kiełbaski,  podziwiać zorganizowane przez straż pożarną pokazy sprzętu strażackiego i pokazy sprawnościowe. Elementem podróży będzie też zwiedzanie skansenu kolejowego w Chabówce, gdzie nastąpi wspólne zakręcenie kolorowymi wiatraczkami w ramach akcji „Pozytywnie zakręceni”.

Wykonane podczas podróży fotografie rodzinne posłużą jako prace do ogłoszonego przez MOPS konkursu fotograficznego pt. „Jeden dzień z życia rodziny…” i zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w Podgórskim Domu Fotografii.

Wszystkim wspaniałym rodzicom, którzy sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi, życzymy jak najwięcej szczęśliwych dni, zdrowia i spełnienia w życiu osobistym i w tej niezwykłej pracy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2012-05-30
Data aktualizacji: 2012-05-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź