Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Jak walczyć o poprawę powietrza

Zakończyło się dwudniowe Komisji ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska Unii Metropolii Polskich. 2 i 3 kwietnia w Magistracie radzono, jak skutecznie walczyć o lepsze powietrze.

Podczas pierwszego dnia posiedzenia Unii Metropolii Polskich zaprezentowano działania poszczególnych miast na rzecz poprawy stanu powietrza. Jego sezonowo pogarszająca się jakość to niestety bolączka niemal wszystkich, większych samorządów. Jedynie Białystok nie ma problemów z przekraczaniem w sezonie grzewczym stężenia pyłu zawieszonego. Szczególnie zła sytuacja jest w miastach na południu polski, leżących w rejonach podgórskich, z zabudową w dolinach rzek, gdzie występuje zjawisko inwersji i słabe przewietrzanie, za to duża wilgotność powietrza.

Podsumowując dwudniowe obrady uznano, że walka o stan powietrza to problem kluczowy dla metropolii. – Kraków poradził sobie z wieloma problemami z zakresu Środowiska: mamy rozwiązane kwestie dostępu do bieżącej wody i kanalizacji, w transporcie stosujemy nowoczesne, proekologiczne rozwiązania, do zakończenia budowy systemu gospodarki odpadami pozostała budowa ekospalarni. Przed wszystkimi dużymi miastami jest natomiast do rozwiązania problem powietrza – mówił Tadeusz Trzmiel. Uczestnicy krakowskiego spotkania zgodzili się, że Unia Metropolii Polskich powinna podjąć starania, aby kolejna perspektywa finansowa UE na lata 2014 – 2020 przewidywała możliwość ubiegana się o środki na programy z zakresu ochrony powietrza.

Przypomnijmy, że zdaniem ekspertów, aby stan powietrza w polskich miastach uległ zdecydowanej poprawie konieczne są zmiany w polskim prawie. Chodzi między innymi o zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zakaz stosowania paliw stałych w niektórych rejonach, czy obowiązek podłączenia się do miejskiej sieci grzewczej), prawie budowlanym (konieczność poinformowania o sposobie ogrzewania po zakończeniu budowy obiektu, czy możliwość kontrolowania budynków pod kątem zgodności systemu grzewczego z zapisami pozwolenia na budowę), prawie o ruchu drogowym (tworzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej), a wreszcie prawie ochrony środowiska (uszczegółowienie zapisów w zakresie zawartości uchwał sejmików województwa odnośnie rodzaju i jakości paliw dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach domowych).(M)

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2012-04-04
Data aktualizacji: 2012-04-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź