Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Czas rozliczyć sprzedaż napojów alkoholowych

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek do 31 stycznia 2012 roku złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2011 roku oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Zasady te reguluje art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
Druki oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2011r. dostępne są w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych al. Powstania Warszawskiego 10, oraz na stronie biuletynu Informacji publicznej Miasta Krakowa TUTAJ

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Krakowa mogą skorzystać z kalkulatora do obliczeń opłaty za korzystanie z zezwoleń Prosta instrukcja przy kalkulatorze poprowadzi każdego, kto samodzielnie zechce obliczyć należną opłatę, ułatwi wypełnienie oświadczenia i przypomni o terminach. Z kalkulatora mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy dopiero ubiegają się o zezwolenia i orientacyjnie chcą poznać wysokość opłat.

Płatność za korzystanie z zezwoleń można uiszczać gotówką w kasach urzędu lub dokonując przelewu na rachunek Urzędu w Pekao S.A.: 44 1240 4722 1111 0000 4851 1108 z podaniem nr zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym (o terminowości decyduje data stempla pocztowego), na adres: Wydział Spraw Administracyjnych Urzedu Miasta Krakowa, Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

Uwaga!!! W związku z upływającym terminem składania oświadczeń w dniach od 23 do 31 stycznia Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi będzie przyjmować przedsiębiorców w godzinach od 7.40 do 18.00.
Wszelkie informacje na temat opłat można uzyskać pod numerami telefonów (12) 61-69-304 do 307, 310 i 322. (MS)

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2012-01-20
Data aktualizacji: 2012-01-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź