Stan powietrza niekorzystny umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,192,0 PM10 - 81 µg/m3 PM10 - 79µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-28 21:00 PM10 - 63µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-28 21:00 PM10 - 116µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-28 22:00 PM10 - 100µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-28 21:00 PM10 - 67µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-28 22:00 PM10 - 68µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-28 21:00 PM10 - 80µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-28 21:00 PM10 - 75µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-28 21:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA