Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rada wczoraj i dziś

Czystsze powietrze, nowe parki, powstające w wielu miejscach miasta ścieżki rowerowe – to wszystko dzieje się dzięki decyzjom, które zapadają podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Wybrani przez społeczność Krakowa radni robią wszystko co w ich mocy, żeby żyło nam się dobrze, wygodnie i bezpiecznie. W ten sposób już od 28 lat służą krakowianom i miastu.

Wiesław Majka / krakow.pl

Na początek trochę historii. Pierwsza wzmianka o krakowskiej Radzie Miejskiej pochodzi z roku 1264, a więc już siedem lat po lokacji na prawie magdeburskim Kraków miał swoją reprezentację. Pierwotnie liczyła ona sześciu radnych. Skład Rady zwiększał się i w wieku XV doszedł do liczby 24 rajców. Od roku 1312 o tym, kto zasiądzie w Radzie, decydował monarcha, w którego imieniu decyzję podejmował pełnomocnik, często powoływany ad hoc. Z czasem obowiązek ten został scedowany przez królów na wojewodę krakowskiego. Dopiero król Jan III Sobieski, znany z życzliwego stosunku do Krakowa, przywrócił w roku 1677 wolny wybór Rady.

Nad czym radzą radni?

W największym skrócie: rada uchwala i kontroluje. Znowelizowana Ustawa o samorządzie gminnym wydłużyła kadencje organów samorządowych do pięciu lat, a zmiana ta po raz pierwszy zostanie zastosowana właśnie w wypadku ostatnio wybranej Rady.  Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Rada Miasta Krakowa liczy 43 radnych. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Rozstrzygnięcia podejmowane są w formie uchwał. Sesje rady otwarte są dla publiczności. Radzie w pracy pomagają powoływane przez nią komisje. Rada Miasta decyduje we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Co to oznacza dla mieszkańca Krakowa? To właśnie radni miasta uchwalają m.in.: statut miasta, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także budżet miasta. Radni ustalają również kierunki działania prezydenta oraz decydują o wysokości sumy, do jakiej prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Radni ustalają też wysokość podatków i opłat (w ustawowo określonych granicach). Mogą również wnioskować do prezydenta o sprawozdania z realizacji uchwał oraz za pomocą interpelacji zapytać go o sprawy dotyczące miasta i jego mieszkańców.

Ważne odznaczenia

Rada Miasta Krakowa nadaje również najwyższe odznaczenie Krakowa – medal Cracoviae Merenti oraz najwyższe wyróżnienie – tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W ciągu kadencji radni mogą zdecydować o przyznaniu trzech tytułów honorowego obywatela.

Wszystko odbywa się za pomocą uchwał oraz rezolucji. Podjęcie lub odrzucenie uchwały poprzedza procedura od przygotowania projektu uchwały, poprzez opiniowanie, poprawki i autopoprawki, dyskusje w trakcie sesji – aż do głosowania.

I na koniec wydawałoby się rzecz oczywista, którą warto jednak powtarzać: mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w mieście pośrednio. Są reprezentowani jako wyborcy poprzez radnych. Dlatego zachęcamy do kontaktu z radnymi miasta. Informacje o dyżurach i spotkaniach można znaleźć na stronie www.krakow.pl w zakładce samorząd. Rada Miasta Krakowa prowadzi też bloga: www.radamiastakrakowa.wordpress.com, ma również swoje profile na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. Serdecznie zachęcamy do korzystania z wszystkich tych możliwości kontaktu z radnymi.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2012-04-23
Data aktualizacji: 2019-03-06
Powrót