Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa od 2002 roku, 4 listopada 2018 roku wybrany na piątą kadencję. Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu (w latach 2001-2005), do listopada 2011 roku – sędzia Trybunału Stanu.

Jacek Majchrowski urodził się 13 stycznia 1947 roku w Sosnowcu. Swoje życie związał z Krakowem, a pracę z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1970 roku ukończył studia. W 1974 roku zdobył tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, w 1978 roku habilitował się, a w 1988 roku, jako jeden z najmłodszych w historii UJ, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. W latach 1987–1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji.

Jako wojewoda krakowski w latach 1996–1997 przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie centrum koncertowo-kongresowego. Uratował przed likwidacją Teatr STU, doprowadził ponadto do przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich, pochowanych na krakowskich Plantach w pobliżu Barbakanu, na cmentarz Rakowicki. Zakończył w ten sposób ostry konflikt w mieście, przybierający niejednokrotnie formę publicznych demonstracji.

Od 1999 roku należy do SLD, na czas trwania kadencji prezydenckiej zawiesił swe członkostwo. Jest także członkiem, m.in., Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz wielu naukowych towarzystw zagranicznych, w tym elitarnego Associazione degli Storici Europei.

Od marca 2011 roku wiceprezes Związku Miast Polskich. Pełnił funkcję współprezydenta oraz prezydenta wykonawczego Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). 5 czerwca 2019 roku został wybrany na prezydenta Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Bordeaux. Honorowy Obywatel Miasta Sosnowca.

W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 roku uhonorowany srebrnym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”, a w kwietniu 2024 – medalem złotym „Zasłużony kulturze Gloria Artis”. W 2009 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej, a w 2010 roku – Wielki Srebrny Krzyż Honorowy za zasługi na rzecz Republiki Austrii.

Kawaler Orderu Legii Honorowej Republiki Francuskiej (od października 2013 roku).

Uhonorowany Złotym Medalem Ministra Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej za szczególne zasługi na rzecz promowania Republiki Słowackiej za granicą (w grudniu 2022 roku). W lipcu 2023 roku odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec przyznanym przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Waltera Steinmeiera. 19 stycznia 2024 roku otrzymał Wielką Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Kraju Związkowego Wiednia.

Profesor Jacek Majchrowski jest autorem wielu opracowań naukowych oraz licznych książek historycznych, przede wszystkim dotyczących II Rzeczypospolitej, m.in. wydanej przez Księgarnię Akademicką pozycji Pierwsza Kompania Kadrowa – portret oddziału.

Żonaty, dwóch synów, wnuk, wnuczka.

 


Tryb wyboru Prezydenta:

Zgodnie z treścią art. 471 ustawy z 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.


Przedmiot działalności i kompetencje Prezydenta:

Ustawowo Prezydentowi przynależy władza wykonawcza, wykonuje on uchwały Rady Miasta Krakowa i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa,
  • określanie sposobu wykonywania podjętych uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • opracowywanie planu operacyjnej ochrony przed powodzią,

Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Prezydent może powierzyć prowadzenie – w swoim imieniu – określonych spraw miasta zastępcom oraz Sekretarzowi Miasta. Szczegółowy zakres zadań Prezydenta określają następujące akty prawa:

Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy, które toczą się w Urzędzie Miasta Krakowa lub miejskich jednostkach organizacyjnych i nie zostały rozstrzygnięte w merytorycznych wydziałach/jednostkach. Z uwagi na zakres spraw podlegających Prezydentowi, część kompetencji została przekazana zastępcom Prezydenta lub innym wskazanym osobom, którym Prezydent może powierzyć rozpatrzenie danej sprawy.

Spotkania z mieszkańcami są organizowane po uprzedniej analizie sprawy pod kątem zasadności przez Kancelarię Prezydenta, Stanowiska ds. Spotkań z Mieszkańcami, pl. Wszystkich Świętych 3–4, I piętro, pok. 139 a, tel. 12 616 13 64.

W sprawach skarg i wniosków przyjmują, według kompetencji: Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektor Magistratu, Sekretarz Miasta Krakowa i Skarbnik Miasta Krakowa.


pl. Wszystkich Świętych 3-4 
Sekretariat pok. nr 107
tel. 12 616 1350
e-mail: prezydent@um.krakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-01-04
Data aktualizacji: 2024-04-03
Powrót