• W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
 • W. Majka
101. rocznica wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej - złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową 1/15
Autor: W. Majka
Data: 2019-10-31
 • Nota prawna:

  Materiały fotograficzne / graficzne / tekstowe / dźwiękowe zamieszczane w OTO FOTO Kronice Miasta Krakowa podlegają ochronie prawnej. Zakres wykorzystania nie może naruszać prywatności osób fizycznych, w tym dóbr osobistych, wizerunku osób uwidocznionych na zdjęciu. Materiał przedstawiający wizerunek lub informacje dotyczące osoby pełniącej funkcje publiczne powinien być wykorzystywany w celu ilustrowania działań o charakterze publicznym. Publikacja lub kontekst nie może naruszać interesów, prestiżu, dobrego imienia Gminy Miejskiej Kraków.

  Publikujący zobligowany jest do identyfikacji materiału poprzez oznaczenie autora oraz źródła pochodzenia cyt.: "imię i nazwisko, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa".

  Kancelaria Prezydenta nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane bezprawnym wykorzystaniem materiałów pochodzących z OTO FOTO Kroniki Miasta Krakowa, w tym za roszczenia osób trzecich dot. bezprawnego rozpowszechniania wizerunku.

 • Zamów zdjęcia w wyższej rozdzielczości
 • Zapisz zdjęcie
 • Zamknij