Strefy płatnego parkowania - parkomaty

Strefy płatnego parkowania to obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych. Parkowanie w strefie umożliwia abonament, natomiast za postój krótkotrwały płaci się w parkomacie (również za pomocą telefonu komórkowego).

Uwaga! Od 15 grudnia 2019 r. obowiązują nowe stawki taryfowe: pierwsza i kolejna godzina postoju wynosi, odpowiednio, podstrefa A – 6 zł, podstrefa B – 5 zł, podstrefa C – 4 zł.

 

Abonament obowiązuje tylko i wyłącznie w podstrefie (symbole podstref: A1, A2, A3, ..., B1, B2, B3, ..., C1, C2, C3, ...), na którą został wydany, czyli np. mieszkaniec ul. Piwnej może pozostawić auto wyłącznie w strefie oznaczonej symbolem P5.

Abonament dla danej podstrefy w przypadku mieszkańca posiadającego zameldowanie stałe lub czasowe wynosi 10 zł/mies.

 

Uwaga! Od 15 grudnia 2019 r. opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 150 zł.

Uwaga! Od 26 lipca 2020 r. strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona o kolejne obszary.

 

 

GRANICE STREF PŁATNEGO PARKOWANIA:

Granice sektora A1 wyznaczają:

Od ul. Basztowej wzdłuż ul. Westerplatte, ul. św. Gertrudy (z wyłączeniem niniejszych ulic) dalej wzdłuż ul. św. Idziego (z włączeniem niniejszej ulic), ul. Podzamcze (z włączeniem niniejszej ulicy) do ul. Straszewskiego, wzdłuż ul. Straszewskiego, ul. Podwale, ul. Dunajewskiego, ul. Basztowej (z wyłączeniem tych ulic) do ul. Westerplatte.

 

Granice sektora A2 wyznaczają:

Od ul. Zwierzynieckiej wzdłuż al. Z. Krasińskiego (numery nieparzyste), al. A. Mickiewicza (numery nieparzyste) do ul. Karmelickiej, wzdłuż ul. Karmelickiej (numery parzyste) do ul. Podwale, wzdłuż ul. Podwale, Straszewskiego (z włączeniem tych ulic) do ul. Podzamcze, wzdłuż ul. Podzamcze (z jej włączeniem) do ul. Powiśle, wzdłuż ul. Powiśle, Zwierzynieckiej (z włączeniem tych ulic) do al. Z. Krasińskiego.

 

Granice sektora A3 wyznaczają:

Od ul. Dunajewskiego wzdłuż ul. Karmelickiej (numery nieparzyste) do al. J. Słowackiego, wzdłuż al. J. Słowackiego (numery nieparzyste) do linii kolejowej PKP PLK nr 133, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 133 i 91 do ul. Lubicz, wzdłuż ul. Lubicz (z jej wyłączeniem) do ul. Basztowej, wzdłuż ul. Basztowej do ul. J. Dunajewskiego (z włączeniem tych ulic).

 

Granice sektora A4 wyznaczają:

Od ul. Westerplatte wzdłuż ul. Lubicz (z jej włączeniem) do linii kolejowej PKP PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 do ul. Dietla, wzdłuż ul. Dietla (numery parzyste) do rzeki Wisła, wzdłuż Wisły do mostu Dębnickiego, dalej ul. Zwierzyniecką (z jej wyłączeniem) do ul. Powiśle, wzdłuż ul. Powiśle, Podzamcze, św. Idziego (z wyłączeniem tych ulic), dalej ul. św. Gertrudy do ul. Westerplatte (z włączeniem tych ulic).

 

Granice sektora C5 wyznaczają:

Od mostu Grunwaldzkiego wzdłuż ul. Monte Cassino (po stronie północnej) do ul. A. Nowaczyńskiego, wzdłuż A. Nowaczyńskiego, wzdłuż wschodniej granicy parku Dębnickiego do rzeki Wisła, wzdłuż Wisły do mostu Grunwaldzkiego.

 

Granice sektora B6 wyznaczają:

Od mostu Dębnickiego wzdłuż rzeki Wisła do rzeki Rudawa, wzdłuż Rudawy do ul. T. Kościuszki, wzdłuż ul. Kasztelańskiej do al. marszałka F. Focha, wzdłuż al. marszałka F. Focha do al. 3 Maja, wzdłuż al. 3 Maja (z wyłączeniem tejże ulicy) do wschodniej granicy parku Jordana, wzdłuż wschodniej granicy parku Jordana do ul. W. Reymonta, wzdłuż ul. W. Reymonta do al. A. Mickiewicza, wzdłuż al. A. Mickiewicza (numery parzyste), wzdłuż al. Z. Krasińskiego (numery parzyste) do mostu Dębnickiego.

 

Granice sektora C8 wyznaczają:

Od al. A. Mickiewicza wzdłuż ul. Czarnowiejskiej do al. Kijowskiej, wzdłuż al. Kijowskiej do ul. Królewskiej, wzdłuż ul. Królewskiej (po stronie numerów parzystych) do al. A. Mickiewicza, wzdłuż al. A. Mickiewicza (numery parzyste) do ul. Czarnowiejskiej.

 

Granice sektora C9 wyznaczają:

Od al. J. Słowackiego wzdłuż ul Królewskiej (po stronie numerów nieparzystych) do al. Kijowskiej, wzdłuż al. Kijowskiej do ul. Wrocławskiej (po stronie numerów parzystych), wzdłuż ul. Wrocławskiej od ul. T. Czyżewskiego do ul. Prądnickiej, wzdłuż ul. Prądnickiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do al. J. Słowackiego, wzdłuż al. J. Słowackiego (numery parzyste) do ul. Królewskiej.

 

Granice sektora C10 wyznaczają:

Wzdłuż ul. Wrocławskiej (po stronie numerów nieparzystych) do linii kolejowej PKP PLK nr 133, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 133 do Kraków Towarowy, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 601 do wiaduktu nad linią kolejową PLK nr 100, wzdłuż linii kolejowej nr 8 od wiaduktu nad linią kolejową PLK nr 100 do al. 29 Listopada, wzdłuż al. 29 Listopada do al. Słowackiego, wzdłuż al. Słowackiego (numery parzyste) do ul. Prądnickiej (z włączeniem tej ulicy), wzdłuż ul. Prądnickiej do ul. Wrocławskiej.

 

Granice sektora B11 wyznaczają:

Od ronda Mogilskiego, wzdłuż ul. Lubicz (z włączeniem w całości niniejszej ulicy) do linii kolejowej PKP PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 i 133 do ul. św. R. Kalinowskiego, wzdłuż ul. św. R. Kalinowskiego do ul. W. Stwosza, wzdłuż ul. W. Stwosza do ul. A. Lubomirskiego, wzdłuż ul. A. Lubomirskiego (z włączeniem w całości niniejszej ulicy) do ronda Mogilskiego.

 

Granice sektora B12 wyznaczają:

Od mostu Kotlarskiego wzdłuż rzeki Wisła do linii kolejowej PKP PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 do ul. Lubicz, wzdłuż ul. Lubicz (z wyłączeniem niniejszej ulicy) do ronda Mogilskiego, od ronda Mogilskiego wzdłuż al. Powstania Warszawskiego (z wyłączeniem niniejszej ulicy), wzdłuż ul. Kotlarskiej (po stronie numerów nieparzystych) do mostu Kotlarskiego.

 

Granice sektora A13 wyznaczają:

Od mostu Grunwaldzkiego, wzdłuż ul. J. Dietla (po stronie numerów nieparzystych) do linii kolejowej PKP PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 do rzeki Wisay, wzdłuż Wisły do mostu Grunwaldzkiego.

 

Granice sektora C15 wyznaczają:

Od ulicy św. R. Kalinowskiego wzdłuż linii kolejowej PLK nr 8 do wiaduktu nad linią kolejową PLK nr 100, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 100 do ulicy Mogilskiej, wzdłuż ulicy Mogilskiej (po stronie numerów parzystych) do ronda Mogilskiego, od ronda Mogilskiego wzdłuż ulicy A. Lubomirskiego (z wyłączeniem niniejszej ulicy) do ulicy Rakowickiej.

 

Granice sektora C16 wyznaczają:

Od ronda Mogilskiego wzdłuż ulicy Mogilskiej (po stronie numerów nieparzystych, z włączeniem numerów od 31-59 nieparzyste) do ulicy F. Nullo, wzdłuż ulicy F. Nullo (z włączeniem adresów al. Pokoju 21 i 23) do ulicy S. Bobrowskiego, wzdłuż S. Bobrowskiego do ulicy Grzegórzeckiej, wzdłuż ulicy Grzegórzeckiej (z włączeniem ulicy Kotlarskiej po stronie numerów parzystych) do al. Powstania Warszawskiego (z włączeniem w całości niniejszej ulicy), wzdłuż al. Powstania Warszawskiego do ronda Mogilskiego.

 

Granice sektora C19 wyznaczają:

Od mostu Kotlarskiego, wzdłuż rzeki Wisły do linii kolejowej PLK nr 100, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 100 do ul. Klimeckiego, wzdłuż ulicy Klimeckiego do al. Powstańców Wielkopolskich, wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich do linii kolejowej PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 91 do rzeki Wisła, wzdłuż Wisły do mostu Kotlarskiego.

 

Granice sektora B20 wyznaczają:

Wzdłuż ulicy M. Konopnickiej (po stronie wschodniej) od rzeki Wilga do al. Powstańców Śląskich, wzdłuż al. Powstańców Śląskich do linii kolejowej PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 91 do rzeki Wisła, wzdłuż Wisły do rzeki Wilga, wzdłuż Wilgi do ul. M. Konopnickiej.

 

Granice sektora C22 wyznaczają:

Od ronda Grunwaldzkiego do mostu Grunwaldzkiego, wzdłuż Wisły do rzeki Wilga, wzdłuż Wilgi do ul. Kobierzyńskiej, wzdłuż Kobierzyńskiej (bez tej ulicy) do ul. Kapelanka, wzdłuż ul. Kapelanka do ul. Monte Cassino, wzdłuż ul. Monte Cassino (po stronie południowej) do ronda Grunwaldzkiego.


OBSZAR OBOWIĄZYWANIA OD 26 LIPCA 2020 r.:

Granice sektora A1 wyznaczają:

Od ul. Basztowej wzdłuż ul. Westerplatte, ul. św. Gertrudy (z wyłączeniem niniejszych ulic) dalej wzdłuż ul. św. Idziego (z włączeniem niniejszej ulicy), ul. Podzamcze (z włączeniem niniejszej ulicy) do ul. Straszewskiego, wzdłuż ul. Straszewskiego, ul. Podwale, ul. Dunajewskiego, ul. Basztowej (z wyłączeniem tych ulic) do ul. Westerplatte.

 

Granice sektora A2 wyznaczają:

Od ul. Zwierzynieckiej wzdłuż al. Z. Krasińskiego (numery nieparzyste), al. A. Mickiewicza (numery nieparzyste) do ul. Karmelickiej, wzdłuż ul. Karmelickiej (numery parzyste) do ul. Podwale, wzdłuż ul. Podwale, Straszewskiego (z włączeniem tych ulic) do ul. Podzamcze, wzdłuż ul. Podzamcze (z jej włączeniem) do ul. Powiśle, wzdłuż ul. Powiśle, Zwierzynieckiej (z włączeniem tych ulic) do al. Z. Krasińskiego.

 

Granice sektora A3 wyznaczają:

Od ul. Dunajewskiego wzdłuż ul. Karmelickiej (numery nieparzyste) do al. J. Słowackiego, wzdłuż al. J. Słowackiego (numery nieparzyste) do linii kolejowej PKP PLK nr 133, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 133 i 91 do ul. Lubicz, wzdłuż ul. Lubicz (z jej wyłączeniem) do ul. Basztowej, wzdłuż ul. Basztowej do ul. J. Dunajewskiego (z włączeniem tych ulic).

 

Granice sektora A4 wyznaczają:

Od ul. Westerplatte wzdłuż ul. Lubicz (z jej włączeniem) do linii kolejowej PKP PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 do ul. Dietla, wzdłuż ul. Dietla (numery parzyste) do rzeki Wisła, wzdłuż Wisły do mostu Dębnickiego, dalej ul. Zwierzyniecką (z jej wyłączeniem) do ul. Powiśle, wzdłuż ul. Powiśle, ul. Podzamcze, ul. św. Idziego (z wyłączeniem tych ulic), dalej ul. św. Gertrudy do ul. Westerplatte (z włączeniem tych ulic).

 

Granice sektora C5 wyznaczają:

Od mostu Grunwaldzkiego wzdłuż ul. Monte Cassino (po stronie północnej) do ul. A. Nowaczyńskiego, wzdłuż A. Nowaczyńskiego, wzdłuż wschodniej granicy parku Dębnickiego do rzeki Wisła, wzdłuż Wisły do mostu Grunwaldzkiego.

 

Granice sektora B6 wyznaczają:

Od mostu Dębnickiego wzdłuż rzeki Wisła do rzeki Rudawa, wzdłuż Rudawy do al. marszałka F. Focha, wzdłuż al. marszałka F. Focha do al. 3 Maja, wzdłuż al. 3 Maja (z wyłączeniem tejże ulicy) do wschodniej granicy parku Jordana, wzdłuż wschodniej granicy parku Jordana do ul. W. Reymonta, wzdłuż ul. W. Reymonta do al. A. Mickiewicza, wzdłuż al. A. Mickiewicza (numery parzyste), wzdłuż al. Z. Krasińskiego (numery parzyste) do mostu Dębnickiego.

 

Granice sektora C7 (obowiązuje od 31.07.2020 r.) wyznaczają:

Od rzeki Rudawy wzdłuż ul. Kościuszki do ul. królowej Jadwigi, wzdłuż ul. królowej Jadwigi do ul. Piastowskiej przy uwzględnieniu przecznic w postaci ulic: Malczewskiego (do numeru 12), Hofmana, Kudlińskiego, wzdłuż ul. Piastowskiej do rzeki Rudawa, wzdłuż Rudawy do ul. Kościuszki.

 

Granice sektora C8 wyznaczają:

Od al. A. Mickiewicza wzdłuż ul. Czarnowiejskiej do ul. Nawojki, wzdłuż ul. Nawojki do ul. Piastowskiej, wzdłuż ul. Piastowskiej do ul. Podchorążych, wzdłuż ul. Podchorążych (po stronie południowej) do ul. Królewskiej, wzdłuż ul. Królewskiej (po stronie południowej) do al. A. Mickiewicza, wzdłuż al. A. Mickiewicza (numery parzyste) do ul. Czarnowiejskiej.

 

Granice sektora C9 wyznaczają:

Od al. J. Słowackiego wzdłuż ul Królewskiej (po stronie północnej) do ul. Podchorążych, wzdłuż ul. Podchorążych (po stronie północnej) do ul. Głowackiego, wzdłuż ul. Głowackiego do linii kolejowej PLK nr 133, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 133 do ul. Wrocławskiej, wzdłuż ul. Wrocławskiej (po stronie południowej) do ul. Prądnickiej, wzdłuż ul. Prądnickiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do al. J. Słowackiego, wzdłuż al. J. Słowackiego (numery parzyste) do ul. Królewskiej.

 

Granice sektora C10 wyznaczają:

Wzdłuż ul. Wrocławskiej (po stronie numerów nieparzystych) do linii kolejowej PKP PLK nr 133, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 133 do Kraków Towarowy, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 601 do wiaduktu nad linią kolejową PLK nr 100, wzdłuż linii kolejowej nr 8 od wiaduktu nad linią kolejowa PLK nr 100 do al. 29 Listopada, wzdłuż al. 29 Listopada do al. Słowackiego, wzdłuż al. Słowackiego (numery parzyste) do ul. Prądnickiej (z włączeniem tej ulicy), wzdłuż ul. Prądnickiej do ul. Wrocławskiej.

 

Granice sektora B11 wyznaczają:

Od ronda Mogilskiego, wzdłuż ul. Lubicz (z włączeniem w całości niniejszej ulicy) do linii kolejowej PKP PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 i 133 do ul. św. R. Kalinowskiego, wzdłuż ul. św. R. Kalinowskiego do ul. W. Stwosza, wzdłuż ul. W. Stwosza do ul. A. Lubomirskiego, wzdłuż ul. A. Lubomirskiego (z włączeniem w całości niniejszej ulicy) do ronda Mogilskiego.

 

Granice sektora B12 wyznaczają:

Od mostu Kotlarskiego wzdłuż rzeki Wisła do linii kolejowej PKP PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 do ul. Lubicz, wzdłuż ul. Lubicz (z wyłączeniem niniejszej ulicy) do ronda Mogilskiego, od ronda Mogilskiego wzdłuż al. Powstania Warszawskiego (z wyłączeniem niniejszej ulicy), wzdłuż ul. Kotlarskiej (po stronie numerów nieparzystych) do mostu Kotlarskiego.

 

Granice sektora A13 wyznaczają:

Od mostu Grunwaldzkiego, wzdłuż ul. J. Dietla (po stronie numerów nieparzystych) do linii kolejowej PKP PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 do rzeki Wisła, wzdłuż Wisły do mostu Grunwaldzkiego.

 

Granice sektora C15 wyznaczają:

Od ul. św. R. Kalinowskiego wzdłuż linii kolejowej PLK nr 8 do wiaduktu nad linią kolejową PLK nr 100, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 100 do ul. Mogilskiej, wzdłuż ulicy Mogilskiej (po stronie północnej) do ronda Mogilskiego, od ronda Mogilskiego wzdłuż ul. A. Lubomirskiego (z wyłączeniem niniejszej ulicy) do ul. Rakowickiej.

 

Granice sektora C16 wyznaczają:

Od ronda Mogilskiego wzdłuż ul. Mogilskiej (po stronie południowej) do linii kolejowej PLK nr 100, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 100 do rzeki Wisła, wzdłuż Wisły do mostu Kotlarskiego, od mostu Kotlarskiego wzdłuż ul. Kotlarskiej (po stronie wschodniej) do ronda Grzegórzeckiego.

 

Granice sektora C19 wyznaczają:

Od mostu Kotlarskiego, wzdłuż rzeki Wisła do linii kolejowej PLK nr 100, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 100 do ul. Klimeckiego, wzdłuż ul. Klimeckiego do al. Powstańców Wielkopolskich, wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich do linii kolejowej PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 91 do rzeki Wisła, wzdłuż Wisły do mostu Kotlarskiego.

 

Granice sektora B20 wyznaczają:

Wzdłuż ulicy M. Konopnickiej (po stronie wschodniej) od rzeki Wilga do ul. Kamieńskiego, wzdłuż Kamieńskiego do al. al. Powstańców Śląskich, wzdłuż al. Powstańców Śląskich do linii kolejowej PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 91 do rzeki Wisła, wzdłuż Wisły do rzeki Wilga, wzdłuż Wilgi do ul. M. Konopnickiej.

 

Granice sektora C21 wyznaczają:

Od ronda Matecznego wzdłuż ul. Wadowickiej do ul. Brożka, wzdłuż ul. Brożka do ul. Kapelanka, wzdłuż ul. Kapelanka do ul. Kobierzyńskiej, wzdłuż ul. Kobierzyńskiej (obu stronie) do rzeki Wilga, wzdłuż Wilgi do ul. M. Konopnickiej, wzdłuż ul. M. Konopnickiej (po stronie zachodniej) do ronda Matecznego.

 

Granice sektora C22 wyznaczają:

Od ronda Grunwaldzkiego do mostu Grunwaldzkiego, wzdłuż rzeki Wisła do rzeki Wilga, wzdłuż Wilgi do ul. Kobierzyńskiej, wzdłuż Kobierzyńskiej (bez tej ulicy) do ul. Kapelanka, wzdłuż ul. Kapelanka do ul. Monte Cassino, wzdłuż ul. Monte Cassino (po stronie południowej) do ronda Grunwaldzkiego.