Partnerstwo Miasta

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży

1 września 2019 r. wejdzie w życie krakowskie porozumienie pomiędzy miastem a przedsiębiorcami dotyczące dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu.

Poczet Krakowski
2019-03-04
Dialog społeczny
2011-11-10