Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Bogdan Baran

prozaik, eseista, tłumacz, wydawca

Urodził się w 1952 r. w Krakowie. Studiował filozofię i matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał tytuł doktora filozofii. Pracował w Instytucie Filozofii UJ, potem jako redaktor w Wydawnictwie Literackim. Stypendysta fundacji zagranicznych, m.in. Fundacji Humboldta i Fundacji Boscha (RFN). Członek prezydium ZG SPP od 1996 r. Członek PEN Clubu. Debiutował w dziedzinie literatury prozą w "Życiu Literackim" w 1979 r. i wierszami w "Twórczości" w roku 1980. Publikował też m.in. w "Studiach Filozoficznych", "Tekstach Drugich", "Więzi" i "Znaku".

Publikacje książkowe :

«Anatem B. czyli historia naturalna Rzeczywistości» : powieść. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983; «Fenomenologia amerykańska»: studium z pogranicza. - Kraków: "Inter Esse", 1989 Toż, wyd. 2. - Kraków : "Inter Esse:, 1990; «Postmodernizm» - Kraków : "Inter Esse", 1990; «Saga Heideggera» - Kraków : "Inter Esse" 1992; «Berlin» : przewodnik dla turystów i przedsiębiorców. - Kraków : "Inter Esse, 19992; «Postnietzsche» - Kraków : Baran i Suszczyński, 1997.

Liczne publikacje w edycjach zbiorowych, opracowania i około 30 przekładów książkowych, m.in.:

Allen Ginsberg: «Utwory poetyckie» - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984 (także wybór i posłowie); «Spekulacje»: zbiór opowiadań fantastycznych - Kraków: Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1985; Aldous Huxley «Nowy wspaniały świat» - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988 (także posłowie); Ira Levin: «Dziecko Rosemary» - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988; Martin Heidegger: «Kant a problem metafizyk». - W-wa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989 (także wstęp, przedm. i przypisy); Doris May Lessing : «Pamiętnik przetrwania» - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990; Woody Allen: «Skutki uboczne» - Kraków: "Inter Esse", 1991; Friedrich Nietzsche: «Pisma pozostałe 1862-1875» - Kraków: "Inter Esse", 1993; Hans Georg Gadamer: «Prawda i metoda» - Kraków : Baran i Suszczyński, 1993; Friedrich Nietzsche: «Pisma pozostałe 1876-1889» - Kraków: "Inter Esse", 1994; Martin Heidegger: «Bycie i czas» - W-wa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994; Friedrich Nietzsche: „Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm" - Kraków : "Inter Esse", 1994; Friedrich Nietzsche: «Ecce homo : jak się staje, czym się jest - Kraków: Baran i Suszczyński, 1996; Martin Heidegger: «Przyczynki do filozofii»: (z wydarzenia). - Kraków: Baran i Suszczyński, 1996 (przeł. Wraz z Januszem Mizerą).

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-07-05
Data aktualizacji: 2010-07-05
Powrót