Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja i współpraca – niezbędne w projektowaniu głębokiej termomodernizacji

W ramach projektu NEEST zarządcy budynków w wybranym kwartale zostali poproszeni o wypełnienie ankiety. Pozyskane informacje pozwolą na dokładniejsze analizy nieruchomości znajdujących się w wybranych kwartałach zabudowy i wsparcie planowanych procesów głębokiej termomodernizacji. Docelowym efektem działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, co przyczyni się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, których głównym źródłem w miastach są właśnie budynki.

Projekt NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories jest realizowany przez Kraków w partnerstwie z Warszawą, Wrocławiem, Łodzią, Rzeszowem i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przedsięwzięcie ma na celu wypracowanie technicznych i organizacyjnych rozwiązań modernizacji budynków, schematy rewitalizacji przestrzeni między budynkami i modeli finansowania. W każdym z miast partnerskich do badań wybrano kwartał zabudowy, tak aby przeanalizować możliwość termomodernizacji typowych dla całej Polski budynków (budynki mieszkalne, domy jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej i inne). W Krakowie prace są prowadzone na części osiedla Złotego Wieku na terenie dzielnicy Mistrzejowice. Rozwiązania wskazane dla typowej, zabudowy wielorodzinnej osiedla, po zakończeniu projektu, będą mogły być powielane w przyszłości w skali całego miasta.

Jak już informowaliśmy (tutaj), do opracowania projektu termomodernizacji wskazanego kwartału zabudowy, wykonywane było specjalistyczne, w tym laserowe, skanowanie budynków.

Celem analiz będzie opracowanie modelowych koncepcji różnych rozwiązań technologicznych poprawiających funkcjonowanie budynków oraz najbliższego otoczenia, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz użytkowników. Do ich przeprowadzenia konieczne jest pozyskanie szeregu danych na temat budynków znajdujących się w kwartale, ich położenia i rozwiązań technicznych, które je charakteryzują. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez współpracy z administrującymi budynkami zarządcami – władzami spółdzielni mieszkaniowej i dyrekcjami placówek oświatowych znajdujących się na wskazanym terenie. Wyniki ankiet pomogą w opracowaniu planu rewitalizacji budynków oraz opracowaniu zestawu technologii (np. fotowoltaika, pompy ciepła, wentylacja mechaniczna) możliwych do implementacji w poszczególnych budynkach, które znacznie zmniejszą koszty ich eksploatacji. Dzięki uzyskanym informacjom wykonane zostaną koncepcje technologiczne budynków poprawiające wiele ich parametrów.

Modernizacja techniczna i zmiany organizacyjno-funkcjonalne mogą zwiększyć efektywność energetyczną budynków co będzie miało wpływ na ograniczenie emisji generowanych przez zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej. Ankieta i pozyskane z niej dane to jedno z działań wykonywanych celem zaprojektowania głębokiej termomodernizacji budynków na terenie kwartału, która miałaby za zadanie obniżyć emisje gazów cieplarnianych prawie do zera. Wraz z wynikami skanowania będą następnie wykorzystane do dalszych prac nad modelowymi rozwiązaniami w tym obszarze w ramach projektu NEEST.

Materiał powstał w ramach projektu pn. NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories.
Projekt finansowany za pośrednictwem NetZeroCities z programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020, na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101036519.

pokaż metkę
Autor: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Osoba publikująca: Iwona Opałka
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2024-01-15
Data aktualizacji: 2024-01-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź