Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa

Tylko do dziś, 31 stycznia można składać wnioski do konkursu Stypendia Twórcze Miasta Krakowa. O stypendium na realizację projektu artystycznego w jednej z 16 dziedzin mogą ubiegać się artyści, animatorzy i managerowie kultury, a także osoby zajmujące się opieką nad zabytkami w Krakowie. Na stypendia miasto przeznaczy aż milion złotych, co umożliwi wyłonienie 100 laureatów i wsparcie 100 projektów stypendialnych.

Stypendia twórcze miasta Krakowa
Fot. materiały UMK

‒ Od blisko trzech dekad miasto wspiera lokalnych twórców, artystów i osoby zajmujące się różnymi formami działalności artystycznej i upowszechnianiem kultury za pomocą Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Dzięki stypendiom udało się zrealizować ponad sześćset projektów, które wzbogaciły kulturalną ofertę naszego miasta. W gronie dotychczasowych laureatów znajdziemy wiele wybitnych osobowości zarówno z obszaru sztuk wizualnych, jak i teatru, muzyki poważnej, filmu czy literatury. Stypendia są też doskonałą promocją dla debiutujących twórców – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa zostały ustanowione w 1994 r. przez Radę Miasta Krakowa, aby wspierać i promować krakowskich artystów oraz promotorów kultury. Stypendia ułatwiają szczególnie uzdolnionym osobom realizację autorskich projektów artystycznych oraz podjęcie dodatkowej, specjalistycznej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych. Stypendium pomaga rozwinąć warsztat twórczy bądź zrealizować wymarzony projekt.

10 000 zł na realizację projektu w jednej z szesnastu dziedzin

Laureaci konkursu w danej kategorii otrzymują 10 000 złotych na realizację przedsięwzięcia w terminie maj–grudzień 2022 r. Wnioski przyjmowane są w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne (w tym projektowanie przemysłowe oraz moda), architektura, muzyka poważna, muzyka popularna, taniec, teatr, film, niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja, kultura ludowa, opieka nad zabytkami, kultura cyfrowa, intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury, „street art” – sztuka uliczna. Można złożyć tylko jeden wniosek, wskazując konkretną kategorię. W konkursie nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe.

‒ Lista dotychczasowych stypendystów i stypendystek doskonale odzwierciedla bogactwo i różnorodność sceny artystycznej naszego miasta. W ostatniej edycji konkursu wsparcie otrzymały między innymi: książka poetycka „Dixieland” Roberta Króla, cykl literackich podcastów Łukasza Wojtusika, debiutancki album zespołu Kuba Banaszek Trio, cykl obiektów ceramicznych inspirowanych krakowskim modernizmem według projektu Magdaleny Lazar, spektakl performatywno-taneczny „Jestem miłością III” w reżyserii Barbary Bujakowskiej czy pełnometrażowy film dokumentalny „Podróż do przeszłości Romana Polańskiego i Ryszarda Horowitza” – propozycja, której autorką jest Anna Kokoszka-Romer. Ten film uzyskał zresztą Nagrodę Publiczności na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Stypendia są nie tylko formą wsparcia ciekawych projektów artystycznych, ale także przeglądem interesujących zjawisk i trendów w kulturze. Także i w tym roku liczymy na zainteresowanie konkursem i propozycje wpisujące się w program rozwoju krakowskiej kultury. Zapraszamy do udziału w konkursie ‒ zachęca Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury i przewodniczący komisji konkursowej.

Na edycję Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa w roku 2022 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK przeznaczył aż 1 000 000 zł.  Oznacza to wsparcie dla 100 projektów stypendialnych i wyłonienie 100 laureatów. Dla porównania: ubiegłoroczna edycja stypendiów objęła 60 projektów na łączną kwotę 600 000 zł.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o stypendium są zbierane do 31 stycznia. Potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wniosek można złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePuap na adres: kd.umk@um.krakow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2022”. Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 5 MB.

W przypadku braku możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną, należy go przesłać na adres pocztowy: Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków lub złożyć na dzienniku podawczym w głównym budynku Magistratu Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Wypełniony i podpisany wniosek należy umieścić w teczce z gumką, którą należy zapakować do koperty o formacie A4 (koperta pozostaje elementem wniosku, dołączona zostaje do dokumentacji i załączników złożonych przez kandydata) z dopiskiem na kopercie: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2022”. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą tradycyjną o dochowaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji na temat konkursu, jak również formularz zgłoszeniowy do pobrania można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UMK. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 1232.

pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-12-22
Data aktualizacji: 2022-01-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź