Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Najważniejsze informacje, najczęstsze pytania

Krakowskie Centrum Muzyki to flagowa inwestycja, którą dla miasta realizuje Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Obiekt w przyjętych rozwiązaniach architektonicznych i funkcjonalnych będzie najnowocześniejszym kompleksem, z miejscem do prowadzenia bieżącej działalności przez dwie miejskie orkiestry: Capellę Cracoviensis i Sinfoniettę Cracovię, ale również domem muzyki dla wielu innych podmiotów oraz wydarzeń, które wzbogacają życie muzyczne naszego miasta. Plany powstania w Cichym Kąciku nowoczesnej sali koncertowej z zapleczem sięgają lat 90. ubiegłego wieku. Przygotowania do obecnej inwestycji rozpoczęto w 2020 roku. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs architektoniczny oraz wyłoniono w przetargu wykonawcę robót budowlanych I etapu. Dzięki temu inwestycja weszła w rzeczywistą fazę realizacji, dając nadzieję mieszkańcom naszego miasta oraz całemu środowisku artystycznemu na zainaugurowanie sezonu artystycznego w nowej miejskiej filharmonii na przełomie 2025/2026 roku.

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące Krakowskiego Centrum Muzyki. Odpowiedzieli na nie przedstawiciele miasta i ARMK zaangażowani w przygotowanie i realizację inwestycji.

Inwestycja w Cichym Kąciku

1. Na jakim etapie jest inwestycja wybudowania Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku?

Krakowskie Centrum Muzyki powstanie na 3 ha działce przy ul. Piastowskiej 20. W tej chwilę budowę poprowadzi Mirbud – spółka akcyjna ze Skierniewic, która wygrała przetarg na budowę stanu surowego długo wyczekiwanego przez środowisko muzyczne kompleksu sal koncertowych z zapleczem. Umowa z wykonawcą została podpisana 1 grudnia 2022 r.

Krakowskie Centrum Muzyki powstaje według projektu Jarosława Kutniowskiego, Marka Dunikowskiego, Aleksandry Dzienniak i Mateusza Dudka z grupy BE DDJM Architekci, który zwyciężył w międzynarodowym konkursie architektoniczno-urbanistycznym.

2. Jaki jest horyzont czasowy inwestycji w Cichym Kąciku?

Stan surowy ma być gotowy do połowy przyszłego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2025 roku. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na wykonawcę II etapu budowy, czyli wykończenia Krakowskiego Centrum Muzyki.

3. Dlaczego parking na potrzeby inwestycji w Cichym Kąciku powstaje osobno?

Dla efektywności procesu inwestycja została podzielona na etapy: realizacja obiektu muzycznego (sale koncertowe wraz z zapleczem), realizacja otoczenia i równolegle realizowana inwestycja trzykondygnacyjnego parkingu, który ma być otwartą, ażurową konstrukcją z żywą, zieloną elewacją o powierzchni ok. 190 m kw. od południowej strony i fotowoltaiką na dachu.

Z ogólnodostępnego parkingu będą mogli korzystać nie tylko wybierający się na koncerty melomani, ale także wszyscy kierowcy przyjeżdżający w okolice Cichego Kącika.

Ażurowa konstrukcja parkingu będzie wkomponowana w otaczającą zieleń i będzie współgrała z bryłą samego Centrum. Parking ma być oddany do użytku w 2023 roku. Zapewni 195 miejsc postojowych.

Konkurs na koncepcję

1. Jak wyglądał konkurs na koncepcję budowy kompleksu muzycznego w Cichym Kąciku?

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków (SARP), przeprowadziła dwuetapowy międzynarodowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję kompleksu muzycznego w Cichym Kąciku. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem; do udziału zostało zaproszonych 42 uczestników. W pierwszym etapie zostało złożonych 25 opracowań studialnych. Do drugiego etapu zakwalifikowano trzy prace studialne. Zgodnie z decyzją sądu konkursowego pierwszą nagrodę zdobył projekt autorstwa Jarosława Kutniowskiego, Marka Dunikowskiego, Aleksandry Dzienniak i Mateusza Dudka z grupy BE DDJM Architekci sp. z o.o. z Krakowa. Zwycięski projekt otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na podstawie pracy konkursowej, kompleksowej dokumentacji projektowej.

2. Dlaczego wybrano koncepcję grupy BE DDJM Architekci sp. z o.o.?

Uzasadnienie jury konkursowego brzmi następująco: Pierwszą nagrodę przyznano za wyrazistość formalną zwartego układu bryły projektowanego obiektu Krakowskiego Centrum Muzyki, ukształtowaną z zastosowaniem założeń opartych na klasyce wzorca tego typu budynku zawierającego dobrze przemyślany układ współpracujących ze sobą elementów traktów funkcjonalnych budynku. Zapewnia to zarówno sprawne funkcjonowanie, jak i daje znakomity potencjał możliwości etapowania przy realizacji.

Zwycięska praca, oprócz wysokiego poziomu merytorycznego, praktycznie spełnia wszystkie kryteria założone przez miasto, co potwierdził Krzysztof Kiendra, przewodniczący sądu konkursowego po odczytaniu werdyktu jury.

Funkcjonalność i akustyka obiektu

1. Jakie będą parametry funkcjonalne kompleksu w Cichym Kąciku?

Zgodnie z projektem funkcjonalno-użytkowym i założeniami konkursu, na działce o powierzchni 3 ha powstanie: nowoczesna sala koncertowa z widownią na 1000 miejsc, wyposażona w scenę dla 120 muzyków i balkon mogący pomieścić 80-osobowy chór, aulę na 300 osób, trzy wielofunkcyjne sale prób, garderoby oraz biura miejskich orkiestr, a także przestrzeń kreatywną z miejscem na edukację muzyczną. W obiekcie zostaną wykorzystane najlepsze światowe rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, akustyczne i funkcjonalne.

2. Czy mamy gwarancję dobrej akustyki?

Dokładamy szczególnej uwagi, by obiekt miał doskonałe parametry akustyczne, techniczne i technologiczne, w tym pod względem wyposażenia w narzędzia służące rejestracji i nagraniom wydarzeń w wersji audio, wideo. Zwycięski projekt przygotował zespół w składzie: Jarosław Kutniowski, Marek Dunikowski, Aleksandra Dzienniak i Mateusz Dudek we współpracy z Aleksandrą Śliwą, Natalią Burnagiel, Maksymem Butą. Architekci konsultowali projekt z profesorem Dietmarem Eberle. Projekt akustyki przygotowała firma Muller BBM (prof. Karlheinz Muller, Petra Nies), instalacji – MK Janura, a konstrukcji – firma GSBK. Zespół ten współtworzył m.in. architekturę i doskonałe parametry Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – obiektu uważanego za wzorcowy, jeśli chodzi o zastosowaną szlachetność materiałów i klasyczną akustykę o najwyższych parametrach.

Koszty inwestycji

1. Jakie są planowane koszty inwestycji w Cichym Kąciku?

Wykonanie stanu surowego kompleksu muzycznego przy ul. Piastowskiej ma kosztować 116 481 000 zł, z czego 99 000 000 zł pokryje BGK w ramach Funduszu Polski Ład. Kraków otrzymał już od banku promesę finansowania budowy, a to oznacza stabilne opłacenie tej części inwestycji. Pozostałą część kwoty potrzebnej do sfinansowania budowy stanu surowego, czyli 17 481 000 zł Gmina Miejska Kraków pokrywa ze środków własnych.

Koszty II etapu budowy są w tej chwili szacowane na około 150 mln zł netto.

2. Ile kosztowały podobne obiekty w Polsce?

Najważniejsze sale koncertowe w Polsce powstawały w różnym czasie, kontekście i przy różnych perspektywach finansowania, także unijnego. Dla porównania NOSPR w Katowicach (oddany w 2013 r.) to koszt 305 364 372 zł, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu (2016) – 331 483 364 zł, Filharmonia Gorzowska (2011) – 138 000 000 zł, Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza (2015) – 113 381 000 zł, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (2013) – 65 079 000 zł, a planowana siedziba orkiestry Sinfonia Varsovia w Warszawie szacowana jest obecnie na 660 000 000 zł.

Inwestycja na Grzegórzkach

1. Dlaczego miasto wycofało się z inwestycji, która miała powstać na Grzegórzkach we współpracy z województwem?

Decyzję miasta poprzedziła dogłębna analiza sytuacji związanej z nieprawidłowo rozstrzygniętym konkursem na budowę wspólnej sali koncertowej krakowskich orkiestr w Grzegórzkach. Przypomnijmy, że lokalizacja Centrum Muzyki na powojskowych terenach w dzielnicy Grzegórzki przy ul. Skrzatów planowana była jako wspólna siedziba dla trzech orkiestr: Chóru i Orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia oraz chóru i orkiestry Capelli Cracoviensis. Prezydent Miasta Krakowa brał udział w procesie scalania gruntów będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego, podpisał umowę o wspólnej realizacji zamierzenia, gdzie zadeklarował: finansowanie inwestycji w 1/3 jej kosztów, stworzenie parku miejskiego w rejonie ul. Skrzatów, realizację rozwiązań komunikacyjnych układu drogowego, a także wsparcie miasta na wszystkich etapach inwestycji. Prezydent udzielił marszałkowi swojego pełnomocnictwa do czynności niezbędnych do przeprowadzenia konkursu architektonicznego dla inwestycji.

Jednoetapowy konkurs został przygotowany i ogłoszony przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków (SARP). Już po rozstrzygnięciu konkursu, a przed podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, okazało się, że jego zwycięzca (który za zwycięski projekt otrzymał nagrodę w kwocie 150 tys. zł brutto) podlegał wykluczeniu z uwagi na fakt, iż nie spełniał warunków udziału w postępowaniu konkursowym – nie realizował wcześniej obiektu o parametrach określonych warunkami konkursu. Tym samym stwierdzono, że wykonawcy, który podlegał wykluczeniu, bezpodstawnie wypłacono nagrodę, a także nieprawidłowo zaproszono do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. W styczniu 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła zamówienie z wolnej ręki i wykluczyła wykonawcę projektu. W tej sytuacji w lutym 2020 roku Urząd Marszałkowski unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na projekt, a kilka dni później sprawa została zgłoszona do prokuratury. Urzędnicy złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Co prawda w regulaminie konkursu przewidziana była możliwość prowadzenia rozmów ze zwycięzcą drugiego miejsca, ale jest ona niezgodna z obecnymi interpretacjami ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Warto podkreślić fakt, że przedstawiciele Zarządu Inwestycji Miejskich, a także Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa byli w stałym kontakcie z Departamentem Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który nadzorował postępowanie konkursowe, próbując uzyskać informację, jakie kroki w tej sytuacji zamierza podjąć Urząd Marszałkowski. Niestety nie została podjęta żadna decyzja w tym względzie. Dla miasta jest oczywiste, że konkurs obarczony tak istotną wadą prawną naraża całą inwestycję na niepowodzenie, zarówno, jeśli chodzi o termin realizacji, jak i możliwość wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o zwycięską koncepcję. W opinii miasta niezgodne z prawem i w świetle obecnych przepisów niedopuszczalne jest kontynuowanie inwestycji obarczonej tak istotnymi wadami prawnymi.

W związku z tym Gmina Miejska Kraków wycofała się ze wspólnej realizacji inwestycji. O tej decyzji Marszałek Województwa Małopolskiego został poinformowany przez Prezydenta Miasta Krakowa podczas rozmowy, jak również pisemnie – pismem Jerzego Muzyka, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2020 r. Ponadto w wystąpieniu z dnia 2 października 2020 r., skierowanym do marszałka, miasto potwierdziło wolę Gminy Miejskiej Kraków wycofania się ze wspólnej realizacji przedsięwzięcia, wyjaśniając i jednocześnie szczegółowo przedstawiając prawne podstawy dla takiego stanowiska.

W tej sytuacji miasto powróciło do koncepcji budowy siedziby dla miejskich orkiestr w Cichym Kąciku, czyli lokalizacji rozważanej jako siedziba Capelli Cracoviensis od lat 90. ubiegłego stulecia. Co więcej, miasto poprawnie i zgodnie z prawem rozstrzygnęło konkurs, ma tytuł prawny do gruntów, a także ma zapisy planu umożliwiające wzniesienie kompleksu muzycznego.

2. Ile miała kosztować inwestycja na Grzegórzkach? Jak planowany wkład finansowy w tę inwestycję ma się do obiektu, który powstanie w Cichym Kąciku?

Koszt budowy sali na Grzegórzkach szacowany był na 265 mln zł (inwestycja w 67 proc. miała być finansowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, a w 33 proc. przez miasto). Należy tu dodać, że w opinii ekspertów realizacja zwycięskiego projektu przewyższyłaby szacowany budżet.

Oprócz 1/3 kosztów, czyli około 90 milionów złotych, miasto miało jeszcze pokryć koszt wybudowania układu drogowego (szacowane na kilkadziesiąt milionów złotych) i parku miejskiego.

Wykonanie stanu surowego kompleksu muzycznego przy ul. Piastowskiej ma kosztować 116 481 000 zł, z czego 99 000 000 zł pokryje BGK w ramach Funduszu Polski Ład. Kraków otrzymał już od banku promesę finansowania budowy, a to oznacza stabilne opłacenie tej części inwestycji. Pozostałą część kwoty potrzebnej do sfinansowania budowy stanu surowego, czyli 17 481 000 zł Gmina Miejska Kraków pokrywa ze środków własnych. Koszt II etapu budowy, a mianowicie wyposażenia Krakowskiego Centrum Muzyki jest szacowany na około 150 mln zł netto.

3. Na kiedy planowany był odbiór inwestycji na Grzegórzkach i jakie parametry miała ta inwestycja?

W piśmie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Andrzeja Kuliga do Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego zaproponowano, aby obydwie inwestycje: na Grzegórzkach i w Cichym Kąciku realizowały ideę Centrum Muzyki rozproszonego. Otwarcie obiektu na Grzegórzkach planowane było na przełomie 2024/2025. Centrum Muzyki miało być nową siedzibą Filharmonii Krakowskiej (podległą Urzędowi Marszałkowskiemu), jak i miejskich instytucji kultury: Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovii (instytucji podległych Gminie Miejskiej Kraków). Zakładano powstanie obiektu o powierzchni użytkowej ok. 28 tys. m2, w którego skład miały wejść sale koncertowe (największa na 1400 osób i mniejsze na 650-800 osób) i sale recitalowe (na 270-300 słuchaczy), sale prób, zaplecze administracyjne i socjalne oraz magazynowe.

4. Czy miasto nie wróci do realizacji wspólnej inwestycji z województwem?

Gmina Miejska Kraków nie przewiduje kontynuacji projektu budowy Centrum Muzyki na Grzegórzkach, ale jednocześnie popiera działania Marszałka Województwa Małopolskiego zmierzające do budowy tam siedziby Filharmonii Krakowskiej. Sądzimy, że pozwoli to nadać dzielnicy Grzegórzki nowe wartości społeczne, kulturalne i ekonomiczne. Wierzymy, że inwestycja w Grzegórzkach realizowana dla Filharmonii przyczyni się do rewitalizacji tego obszaru i stworzy przestrzeń służącą aktywności społecznej, pozwoli także krakowskiej Filharmonii uzyskać właściwe warunki do codziennej pracy.

Niezależnie od decyzji miasta dotyczącej wycofania się z inwestycji przy ul. Skrzatów, Miasto Kraków podtrzymuje deklaracje dotyczące utworzenia parku miejskiego na terenach okalających planowaną infrastrukturę kulturalną na Grzegórzkach, a także współpracę kulturalną i promocyjną w zakresie zbudowania komplementarnego charakteru obydwu ważnych ośrodków kultury muzycznej.

5. Czy w Krakowie będziemy mieć dwa centra muzyki?

W opinii miasta budowa dwóch kompleksów muzycznych w mniejszej skali może przyczynić się do ożywienia kulturalnego w obydwu przeciwległych częściach Krakowa i pozwoli korzystać z oferty muzycznej większej liczbie osób. Takie realizacje są np. w Katowicach, gdzie w promieniu 2 km mieszczą się trzy duże obiekty muzyczne (NOSPR, Akademia Muzyczna, Filharmonia Śląska), a jest to miasto liczące niecałe 300 tys. mieszkańców. Co więcej, w aglomeracji śląskiej sale koncertowe odnajdziemy też w Bytomiu, Chorzowie.

Cichy Kącik – lokalizacja, komunikacja, zieleń

1. Skąd pojawiła się ponownie, po wielu latach, idea zlokalizowania Centrum Muzyki w Cichym Kąciku?

Idea zlokalizowania kompleksu muzycznego dla krakowskich orkiestr w Cichym Kąciku ma długą historię. To miejsce wybrał prof. Stanisław Gałoński w latach 90., uzyskując poparcie nie tylko ówczesnych najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury, jak: Wisława Szymborska, Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda, ks. inf. Jerzy Bryła, Maria Mazaraki, Kaja Danczowska, Elżbieta Stefańska, ale także większości środowiska muzycznego, w tym organizacji i podmiotów muzycznych. W listopadzie 1991 roku została założona Fundacja Dla Realizacji Siedziby Capelli Cracoviensis, która rozpoczęła zbieranie funduszy na zaprojektowanie i budowę sali koncertowej. Miasto użyczyło na ten cel działki w Cichym Kąciku, przy ul. Piastowskiej. Z powodu niewystarczających środków finansowych Fundacja nie była jednak w stanie zrealizować przedsięwzięcia. W obliczu trudności z realizacją projektu na Grzegórzkach Prezydent Miasta Krakowa wypowiedział Fundacji Dla Realizacji Siedziby Capelli Cracoviensis umowę dzierżawy i zadecydował o zrealizowaniu tu kompleksu muzycznego, który będzie siedzibą zarówno Capelli Cracoviensis, jak też Sinfonietty Cracovii.

2. Dlaczego nikt nie rozmawiał z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w Cichym Kąciku?

Takie rozmowy toczyły się z niemal wszystkimi najważniejszymi najemcami terenu przewidywanego pod budowę sali koncertowej. Dzierżawioną od miasta działkę Fundacja Dla Realizacji Siedziby Capelli Cracoviensis podnajmowała rozmaitym przedsiębiorcom. Najemcom wypowiedziano umowy w kwietniu 2020 roku, z założeniem wyprowadzenia się z końcem września 2020 roku. Na terenie przewidzianym pod inwestycję działała m.in. stacja benzynowa, parking dla autokarów, warsztat samochodowy oraz popularna inicjatywa gastronomiczna Bezogródek, której uczestnicy (jak sami wskazywali w informacjach cytowanych przez media) zdawali sobie sprawę z ryzyka biznesowego i byli przygotowani na konieczność zakończenia działalności w tym miejscu. Bezogródek przy Cichym Kąciku działał cztery lata. Miasto – mając świadomość, jak lubiane było to miejsce – w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej przeniosło około 20 pojazdów typu food truck na tereny wokół Hali Cracovia przy al. Focha.

3. Czy inwestycja w Cichym Kąciku nie „zatka” tej części Krakowa i tak już bardzo zakorkowanej?

Miasto szacuje, że inwestycja nie spowoduje radykalnego zwiększenia ruchu samochodowego w tym rejonie. Analizowane są różne rozwiązania komunikacyjne mające usprawnić ruch w tej części miasta, uwzględniające przebudowę ulicy Piastowskiej oraz poprowadzenie linii tramwajowej łączącej Cichy Kącik z ulicą Bronowicką.

4. Czy zniknie zieleń i drzewa w tej części Krakowa?

Teren wokół Krakowskiego Centrum Muzyki będzie zielonym ogrodem, przedłużeniem rekreacyjnego obszaru Błoń, co od samego początku było dla projektantów podstawowym punktem odniesienia. Jest to obszar o wysokich walorach ekologicznych i rekreacyjnych. Funkcje te zostaną wzmocnione, a przestrzeń wokół Krakowskiego Centrum Muzyki na nowo zaprojektowana.

5. Architektura planowanego obiektu wydaje się kameralna, ale czy inwestycja nie zabetonuje Błoni?

Z uwagi na wskaźniki określone w planie oraz uwarunkowania terenowe – ograniczenie wysokości budynku do 13 m oraz niski wskaźnik intensywności zabudowy – uczestnicy konkursu na koncepcję nie mieli łatwego zadania. Zaproponowana przez autorów zwycięskiej koncepcji minimalistyczna przeszklona bryła na planie litery „L” otoczona jest rytmiczną, zgeometryzowaną kolumnadą. Wśród pomysłów na teren wokół pojawił się amfiteatr i plac zabaw dla dzieci. Będzie to na pewno przestrzeń zielona, dostępna – miejski ogród, w którym odpocząć będą mogli mieszkańcy w różnym wieku.

Potrzeby mieszkańców i orkiestr miejskich

1. Dlaczego nie zapytano mieszkańców czy życzą sobie sali koncertowej w Cichym Kąciku?

Plany budowy sali koncertowej w tym miejscu są mieszkańcom znane od lat 90. A zorganizowane na przełomie 2020 i 2021 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami miały na celu doprecyzowanie funkcji miejsca, jego lokalizacji, dodatkowych parametrów, m.in. oczekiwań dotyczących zorganizowania przestrzeni foyer, przestrzeni wspólnych czy obecności w tym miejscu innych funkcji społecznych (np. kreatywnej przestrzeni edukacyjnej). Konsultacje trwały od 2 listopada 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. Miały charakter bezpośrednich rozmów z mieszkańcami, publicznej prezentacji prac konkursowych oraz prezentacji idei przed Komisją Dialogu Obywatelskiego. W ramach konsultacji przeanalizowano ok. 1100 ankiet, a wnioski i postulaty w nich zawarte uwzględniono w raporcie z konsultacji.

2. Czy w konsultacjach z mieszkańcami zwracano uwagę na potrzebę zapewnienia autonomii orkiestr?

Obowiązkiem miasta jest zapewnienie siedzib i miejsca do codziennej pracy artystycznej wiodących krakowskich zespołów muzycznych – dla Capelli Cracoviensis oraz Orkiestry Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa Sinfonietty Cracovii. Autonomia orkiestr jest zagadnieniem regulowanym poprzez statuty tych instytucji, działają one zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Miasto, wspólnie z dyrektorami obu orkiestr miejskich, przystąpiło do przygotowywania ostatecznego planu funkcjonalno-użytkowego Centrum, w którym zostaną uwzględnione potrzeby obu zespołów. Wyłoniona w konkursie koncepcja odpowiada na zapotrzebowanie miejskich zespołów, a jednocześnie wpisuje się w charakter miasta i bezpośredniego otoczenia. Miejsce ma wyrażać ideę współpracy i otwartości.

Dom dla muzyki

1. Jaka jest idea Krakowskiego Centrum Muzyki na Cichym Kąciku i jak to miejsce wpłynie na wizerunek miasta?

Idea budowy Krakowskiego Centrum Muzyki (KCM) zakłada powstanie innowacyjnego kompleksu, w którym zostaną wykorzystane najlepsze światowe rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, akustyczne i funkcjonalne. Sala ma być symbolicznym i rzeczywistym domem dla muzyki, sercem muzycznego Krakowa, przestrzenią działalności artystycznej i programowej najważniejszych krakowskich zespołów muzycznych, ale także centrum edukacji muzycznej, profesjonalnej, artystycznej. Centrum ma stać się miejscem współpracy krakowskiej sceny muzycznej z międzynarodowym środowiskiem oraz uznanymi sławami i wpisywać się w sieć europejskich sal koncertowych (np. zrzeszonych w organizacji European Concert Halls Organization ECHO). Miejsce to ma budować prestiż i markę Krakowa, który szczyci się tytułem Europejskiej Stolicy Kultury 2000 i polskiej stolicy kultury.

2. Jak będzie wyglądać zarządzanie obiektem?

Nie podjęto w tym zakresie ostatecznej decyzji. Inwestorem, w imieniu miasta, jest Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, która zostanie prawdopodobnie operatorem obiektu (wraz z zagospodarowanym terenem i parkingiem). Pozwoli to zapewnić obsługę techniczną i administracyjną, ale także systemu rezerwacji obiektu i prowadzenie kalendarza wydarzeń. Takie rozwiązanie, czyli powierzenie inwestorowi administrowania i zarządzania budynkiem, pozwoliłoby na zapewnienie orkiestrom warunków do skupienia się na pracy programowej i artystycznej.

3. Na jakie potrzeby krakowskiego sektora muzycznego odpowie Centrum Muzyki na Cichym Kąciku?

W Krakowie odbywa się łącznie ok. 1554 koncerty muzyki klasycznej – co stawia Kraków na drugiej pozycji w kraju, po Warszawie (2275 koncertów). Według analizy sektora muzycznego, w Krakowie obecnie z oferty muzyki klasycznej korzysta ok. 110 tys. osób, a zrealizowane badanie pokazuje, że dzięki kompleksowi muzycznemu w Cichym Kąciku liczba ta może wzrosnąć do 280-340 tys. odbiorców w pierwszym roku pełnego wykorzystania obiektu. Oprócz muzyki klasycznej sensu stricte, w Krakowskim Centrum Muzyki powinny brzmieć także inne gatunki, jak np. jazz, muzyka filmowa czy formy muzyki nowej, które łączą różne dziedziny sztuki. Obiekt będzie otwarty na wszelkie konferencje muzyczne i muzykologiczne, a także na najróżniejsze formy edukacji kulturowej, która kształtować będzie w odbiorcach umiejętność obcowania ze sztuką.

Dodatkowe informacje dotyczące analizy sektora muzycznego w mieście, jak też założeń i celów, które ma spełnić Centrum Muzyki w Cichym Kąciku można znaleźć w prezentacji [PDF] a także katalogu [PDF].


Kronika budowy KCM:

Zobacz film (grudzień 2023 r.)

Zobacz najnowszy film (marzec 2024 r.)

01_wizualizacja wiodąca.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
1 bw.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
2 bw.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
2.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
3 bw.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
3.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
kcm-makieta 1.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
kcm-makieta 2.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
kcm-makieta 3.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
kcm-makieta 4.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
kcm-makieta 5.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
kcm-makieta 6.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
kcm-makieta 7.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
kcm-makieta 8.jpg-wizualizacja KCM
wizualizacja KCM ARM
01_wizualizacja wiodąca.jpg-wizualizacja KCM
1 bw.jpg-wizualizacja KCM
2 bw.jpg-wizualizacja KCM
2.jpg-wizualizacja KCM
3 bw.jpg-wizualizacja KCM
3.jpg-wizualizacja KCM
kcm-makieta 1.jpg-wizualizacja KCM
kcm-makieta 2.jpg-wizualizacja KCM
kcm-makieta 3.jpg-wizualizacja KCM
kcm-makieta 4.jpg-wizualizacja KCM
kcm-makieta 5.jpg-wizualizacja KCM
kcm-makieta 6.jpg-wizualizacja KCM
kcm-makieta 7.jpg-wizualizacja KCM
kcm-makieta 8.jpg-wizualizacja KCM
pokaż metkę
Autor: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-02-15
Data aktualizacji: 2024-03-29
Powrót