Stan powietrza dobry umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 38,5 µg/m3 PM10 - 67µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-03 22:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-03 22:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-03 23:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-03 22:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-03 23:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-03 22:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-03 22:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-03 22:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA