Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 11,75 µg/m3 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-30 09:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-30 09:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-30 10:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-30 09:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-30 10:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-30 09:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-30 09:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-30 09:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA