Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 41,75 µg/m3 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 03:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 03:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 04:00 PM10 - 54µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 03:00 PM10 - 81µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 04:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 03:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 03:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 03:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA