Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nieodpłatna pomoc prawna

Kraków zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w 31 punktach zlokalizowanych na terenie całego miasta. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju pomoc udzielana jest wyłącznie zdalnie – drogą telefoniczną.

Fot. pixabay
pixabay

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 • wskazanie sposobu rozwiązania przedstawionego problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu
 • porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ze względu na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną, wszystkie porady udzielane są droga telefoniczną.

Jak uzyskać poradę?

 • ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 728 366 319 (rejestracja w godz. 7.30-16.00)
 • wybierz numer punktu

lub:

 • wejdź na stronę internetową np.ms.gov.pl/zapisy wybierz z listy po lewej stronie województwo (Małopolskie), powiat (m. Kraków) i punkt. Przy wyborze punktu można nie tylko korzystać z listy, ale też z mapki znajdującej się po prawej stronie ekranu.
 • zaznacz opcję „Chcę skorzystać z porady zdalnej” i odpowiedzieć na pytanie o konieczność skorzystania z ewentualnej pomocy tłumacza migowego.
 • wybierz odpowiedni termin i godzinę wizyty, naciśnij „Umów wizytę” i wpisz swoje inicjały (lub numer wizyty), numer telefonu pod który prawnik ma zadzwonić, adres e-mail
 • potwierdź zaznaczeniem w okienku, że nie możesz ponieść kosztów odpłatności płatnej pomocy prawnej oraz (niżej położonym), zapoznanie się z klauzulą dotyczącą warunków przetwarzania danych osobowych.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu.

Przypominamy, że z porad mogą też korzystać przedsiębiorcy którzy w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali ani jednej osoby. Rejestracja porady i jej udzielanie odbywa się wtedy na podobnych warunkach jak osób fizycznych.


W piątek, 4 czerwca będzie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych według stałych harmonogramów – informuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Jednak z uwagi na to, że jest to dzień wolny od pracy dla pracowników UMK, nie będzie możliwa rejestracja telefoniczna. Na poradę będzie można się zapisać samodzielnie online przez formularz na stronie internetowej np.ms.gov.pl/zapisy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej bip.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: MOWiS
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-06-05
Data aktualizacji: 2021-06-01
Powrót