Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Jan Tutaj

Urodził się 26 sierpnia 1969 roku w Jaśle. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Józefa Sękowskiego w 1994 roku. W roku akademickim 1992/1993 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, zaś w latach 1993/1994 odbył staż studyjny na Akademie der Bildende Künste w Norymberdze. W roku 1999 otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa.

Pracownik naukowo-dydaktyczny ASP w Krakowie. Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem i rysunkiem. Prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m. in. w Orońsku, Krakowie, Bydgoszczy, Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Myślenicach, Zabrzu, Tarnobrzegu, Nowym Sączu oraz Lyonie (Francja), Ronneby (Szwecja), Norymberdze (Niemcy), Seixal (Portugalia), Colorado Springs (USA), Brienz (Szwajcaria), a także w Japonii, Portugalii oraz Norwegii.

Brał udział w ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich, m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Radomiu, Poznaniu, Przemyślu, Krakowie. Jest laureatem wielu nagród, w tym I nagrody w konkursie na upamiętnienie 650-lecia Bydgoszczy, II nagrody w konkursie na ,,Golgotę bydgoską”, II nagrody za koncepcję pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku, II nagrody za projekt pomnika Jana Kochanowskiego w Radomiu. Został wyróżniony w konkursie na koncepcję pomnika Romana Dmowskiego w Warszawie i w konkursie na pomnik Jana Pawła II w Przemyślu.

Wybrane realizacje jego prac: pomnik ,,Synom Ziemi Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę” w Sanoku, „Pomnik Sybiraków” w Augustowie (zespół), Pomnik Jana Matejki w Krakowie.

Uczestniczył w wielu międzynarodowych plenerach i sympozjach rzeźbiarskich, m.in. w Austrii, Szwajcarii i Turcji.

W swojej twórczości Jan Tutaj zajmuje się problematyką znaku. Interesuje się również formą figuratywną w szerokim znaczeniu tego terminu. Jego prace oscylują pomiędzy rzeźbą w rozumieniu bardziej tradycyjnym, a obiektem. Sięgając po różne techniki, tworzy z drewna, metalu, betonu, szkła, papieru oraz elementów gotowych. Jego rzeźby cechuje zwykle oszczędna forma oparta o kształty geometryczne. Artysta często wzbogaca je lustrzanymi powierzchniami, które stwarzają dodatkowe efekty przestrzenne i nadają kompozycjom wymowę symboliczną.

 

„U podstaw moich poszukiwań artystycznych leży przeświadczenie o złożoności  pojmowania przestrzeni odczuwanej i wyobrażonej, rzeczywistości odbieranej sensorycznie a zarazem doświadczanej, przetwarzanej i redefiniowanej językiem sztuki. To co dla rzeźbiarza wydaje się oczywiste i nieubłagane: trójwymiarowość, ciężar, materia, wielowektorowość napięć, relacje mas itp., staje wobec warstwy subiektywnych kodów kulturowych, zjawisk zapośredniczanych poprzez płynność życia. Przestrzeń rzeźby w rozumieniu fizycznym, z jej wszystkimi przynależnymi cechami styka się z wyobrażonym i zawidzianym.” Jan Tutaj

http://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/aktualnoci/wystawy-aktualnosci-126/59-wystawy/758-jan-tutaj-rzeba-obiekt-rysunek

pokaż metkę
Osoba publikująca: GRAŻYNA KACZMAREK
Podmiot publikujący: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data publikacji: 2012-02-29
Data aktualizacji: 2015-09-24
Powrót