Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wojtek Kubiak & Lidka Krawczyk

 

LIDKA KRAWCZYK (ur. 1979 w Krakowie)

Absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych (1999-2004) oraz Podyplomowych Studiów Gender (2003-2004) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Medioznawca, krytyk kultury, fotografka. Zajmuje się krytyką feministyczną oraz sztuką współczesną. Jest współautorką internetowego czasopisma naukowego "uniGENDER", redaguje także teksty.bunkier.com.pl.

 

WOJTEK KUBIAK (ur. 1978 w Krakowie)

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1999-2004, dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Adama Wsiołkowskiego), gdzie od 2003 jest asystentem. W 2004 roku otrzymał Grand Prix w drugiej edycji Triennale Młodego Malarstwa im. Mariana Michalika w Częstochowie. Laureat Stypendium Ministra Kultury (1999, 2003/2004), Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa (2005), Stypendium Grazelli (2007) oraz Stypendium Młoda Polska (2008). Był nominowany do VII Konkursu im. Eugeniusza Gepperta i nagrody "Arteonu" (2005).

 

LIDKA KRAWCZYK i WOJTEK KUBIAK pracują w duecie od 2004 roku. Ich prace to głównie obrazy, instalacje, fotografie i wideo, w których poruszają zagadnienia płci, seksualności, społecznych struktur władzy oraz hegemonii. Angażują się w akcje społeczne, takie jak festiwal "Kultura dla Tolerancji". W 2006 roku otrzymali wyróżnienie honorowe na 4. Biennale Sztuki Młodych "Rybie Oko" w BGSW w Słupsku. Zdobywcy Grand Prix 38. Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2007). Rezydenci pobytów twórczych: art-in-residence w Piešt'ant na Słowacji (2007), Ville de Montrouge we Francji (2008). W 2006 roku na indywidualnej wystawie w Galerii NOVA w Krakowie zaprezentowali projekt PASYWNE. WIĘZY RODZINNE będący analizą problemu kulturowo rozumianej kobiecości i jej kształtowania w społeczeństwie. Bohaterkami cyklu obrazów oraz wideo są przedstawicielki trzech pokoleń kobiet należących do rodzin artystów. Szczególny nacisk położony jest na uwypuklenie "kobiecych" metod wychowawczych, które w pojęciu artystów zbliżone są do okrutnych metod tresowania wedle określonych norm społecznych.

"Pasywność jest podwójnie wymuszana: z jednej strony jest to podporządkowanie tradycyjnym, zewnętrznym rytuałom, a z drugiej - poprzez bierne poddanie się nakazowi bycia uległą, oczekującą, podrzędną, wykluczoną, etc." (Lidia Krawczyk, Wojtek Kubiak)

Realizowanym w latach 2006-2008 projektem jest cykl obrazów, fotografii i wideo GENDERQUEER, który po wstępnych odsłonach (UFA, Warszawa, 2008; Otwarta Pracowania, Kraków, 2008) prezentowany był w całości w krakowskim Bunkrze Sztuki (BECOMING, 2008). Artyści w niezwykle analityczny sposób podejmują tematy związane z płcią, ciałem, seksualnością oraz narzuconymi przez społeczeństwo schematami, w obrębie których jesteśmy "zmuszeni" się poruszać.

"Słowo genderqueer odnosi się do problemu związanego z tożsamością człowieka, zarówno tą kulturową, jak i seksualną [...]. Jego użycie przez nas w tym projekcie odnosi się do próby dyskusji nad sposobami konstruowania człowieka, tworzeniem jego osobowości, tożsamości, wytwarzania jednostki w społeczeństwie - i słowami Michela Foucaulta - ujarzmiania. Gender to tożsamość kulturowa, zatem normy, sposoby zachowań, które są wyuczone i których podłoże jest naturalizowane, traktowane są jako naturalne dla danej płci. Queer jest przestrzenią dyskursywną, gdzie zachodzą procesy mające na celu dekonstrukcję heteronormatywności." ("Genderqueer i krótka rozmowa o płci", z Lidką Krawczyk i Wojciechem Kubiakiem rozmawiała Magda Hankus, WWW.bb365.info/?c=newsy&d=sztuka&id-newsa=105)

Inną realizacją, pośrednio dotyczącą ciała oraz dostosowywania go do określonych społecznie normą, jest projekt HOSTIA (2007) zrealizowany w ramach pobytu stypendialnego w Pieszczanach na Słowacji ("hostia" w języku słowackim oznacza "goście"). Cykl 40 obrazów, inspirowanych historią miasta, a w szczególności pieszczańskiego SPA, przedstawia okres świetności uzdrowiska przypadający na przełom XIX i XX wieku. Bezpośrednią inspiracją dla projektu były fotografie zamieszczone w księdze gości znalezionej w miejskiej bibliotece. Inny przypadek wykorzystania przez artystów materiałów archiwalnych to projekt INSTYTUCJE (2007-2008), dla którego materiałem wyjściowym były filmy rodzinne z lat 60. i 80., nakręcone głównie przez mężczyzn. Wideo będące częścią pierwszą to męski punkt widzenia kulturowo ukształtowanego schematu kobiecości. Część druga to montaż opowiadający o "typowo" męskiej rzeczywistości. Obie części uzupełniają się, podejmując zarazem próbę analizy tożsamości bohaterów w kontekście problematyki gender.

Wybrane wystawy indywidualne: NIEZAWODNI, Galeria NOVA, Kraków (2005); PASYWNE. WIĘZY RODZINNE, Galeria NOVA, Kraków (2006, katalog), Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk (2007); WYMAZYWANIE, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa (2007); GENDERQUEER REVOLUTION, UFA, Warszawa (2008); BECOMING, Bunkier Sztuki, Kraków (2008, katalog).

Wybrane wystawy zbiorowe: FORMA JEST PUSTKĄ - PUSTKA JEST FORMĄ, Fundacja Wschód Sztuki, Fabryka Schindlera, Kraków, Galeria Sektor I, Katowice (2006); WIEDŹMA PLE PLE. POSTFEMINISTYCZNA TRAWESTACJA TEGO-CO-KOBIECE, Galeria DLA, Toruń, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa (2006); RE(KO)NESANS MALARSTWA, GCK, Katowice, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk (2007); ART SUMMER SHOW, Bestregarts, Frankfurt nad Menem (2008); KOLEKCJA BUNKRA SZTUKI, Galeria Stary Browar, Poznań.

Prace w kolekcjach: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków; Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; Fundacja Wschód Sztuki, Kraków, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych "Znaki Czasu", Częstochowa.

Czytaj więcej:
www.krawczykkubiak.blogspot.com
"Genderqueer i krótka rozmowa o płci", z Lidką Krawczyk i Wojciechem Kubiakiem rozmawiała Magda Hankus,
"Lidia Krawczyk, Wojtek Kubiak. Becoming", katalog wystawy, Bunkier Sztuki, Karków 2008.
"Lidia Krawczyk, Wojtek Kubiak, Pasywne. Więzy rodzinne", katalog wystawy, galeria nova, Kraków 2006.
Raczek M., "Cztery razy pasywność", WWW.artpapier.com.pl, 2006.
Ujma M., "Lidia Krawczyk i Wojtek Kubiak" (rozmowa), WWW.bunkier.art.pl, 2006.

pokaż metkę
Osoba publikująca: GRAŻYNA KACZMAREK
Podmiot publikujący: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data publikacji: 2010-07-01
Data aktualizacji: 2015-09-28
Powrót