Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs na stanowisko dyrektora „Bunkra Sztuki”

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza  konkurs na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie.

Do konkursu na stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzysta w pełni z praw publicznych;

3) ukończyła studia wyższe magisterskie;

4) ma co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

5) posiada udokumentowaną działalność w zakresie prezentacji sztuki, w tym w szczególności działalności wystawienniczej;

6) posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

7) jest nie karana;

8) legitymuje się dobrym stanem zdrowia, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
9) posiada biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego.

2. Preferuje się kandydatów posiadających:

1) znajomość prawa zamówień publicznych w kulturze, zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz administracji;

2) umiejętności i doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniem projektami;
3) predyspozycje i zdolności organizatorskie;

4) doświadczenie i znajomość zagadnień pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz z Unii Europejskiej;

5) wykształcenie wyższe z zakresu sztuk plastycznych lub organizacji i zarządzania.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych kwalifikacji i wymaganych dokumentów na stronie  http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_1921_10.pdf

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie”  do 13 września 2010 roku. Wniosek o przystąpienie do konkursu winien być złożony na stanowisku nr 6 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków plac Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) lub przesłany na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, plac Wszystkich Świętych

3-4 (decyduje data dostarczenia dokumentów do UMK). (WAŚ)

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-08-19
Data aktualizacji: 2010-08-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź