Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Strategiczna mapa hałasu Miasta Krakowa

Konieczność opracowania strategicznych map hałasu miast wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje starostów (Prezydent Miasta Krakowa) do sporządzania mapy akustycznej w cyklu pięcioletnim.

W 2022 roku na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska opracowano Strategiczną mapę hałasu Miasta Krakowa. Jej celem jest identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Strategiczna mapa hałasu Miasta Krakowa pełni funkcję informacyjną oraz stanowi podstawę do opracowania Programu ochrony przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

 

Część graficzna mapy hałasu


 

Uruchom portal STRATEGICZNA MAPA HAŁASU 2022

 


Część opisowa mapy hałasu


Pomiary hałasu

 

Pomiary wykonane w ramach prac nad strategiczną mapą hałasu

 

Obszar Krakowa

 

Streszczenie części opisowej

  Materiały edukacyjno informacyjne

 

Przepisy

 

Informacje o aktualnych poziomach dopuszczalnych hałasu

 

Słownik

 

Słownik terminów specjalistycznych

 

 

 

Jednostka odpowiedzialna za realizację Mapy:

Urząd Miast Krakowa
Wydział Kształtowania Środowiska
os. Zgody 2, 31-949 Kraków
tel. 12 616 88 93, fax 12 616 88 91, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

 

Wykonawcy Mapy:

EKKOM Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum                                ECOSOUND Sp. z o.o.
ul. dr Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków                   ul. Miechowska 5B/7, 30-055 Kraków

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2012-07-11
Data aktualizacji: 2023-08-04
Powrót