Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program ochrony przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 - 2023

Uchwałą NR CXV/3014/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. przyjęty został „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023". Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Program >>

W uchwalonym dokumencie określono potrzeby i kolejność podejmowania działań mających na celu ograniczenie ponadnormatywnego poziomu hałasu na poszczególnych obszarach miasta z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków. Zadania realizowane będą w latach 2019 - 2023 przez zarządzających drogami, liniami tramwajowymi i kolejowymi, inne podmioty odpowiedzialne za emisję hałasu do środowiska oraz organy administracji.

Program został sporządzony w oparciu o Mapę akustyczną Miasta Krakowa, którą zgodnie z art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska Prezydent sporządza co 5 lat.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2018-03-06
Data aktualizacji: 2022-06-30
Powrót