Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem obszar położony w granicach administracyjnych miasta Kraków.

Kraków usytuowany jest w środkowo-zachodniej części województwa małopolskiego nad Wisłą; na jego terenie znajdują się ujścia wiślanych dopływów: Białuchy (dolny bieg Prądnika), Rudawy, Dłubni, Drwiny Długiej i Wilgi. Kraków znajduje się w miejscu zbiegu kilku krain geograficznych: Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Miasto zajmuje powierzchnię 326.84 km2. Liczba mieszkańców w 2017 r. (zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Krakowie) wyniosła 766 739 osób  (stan na 30.06.2017), przy gęstości zaludnienia ok. 2 345.8 osób/km2. Najliczniejszą grupę osób stanowi ludność w wieku produkcyjnym 61.1%, natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym wynosi odpowiednio – 22.7% oraz 16.2%.

Kraków ma status miasta na prawach powiatu. Od 1991 r. Kraków podzielony jest na 18 dzielnic samorządowych oznaczonych cyframi rzymskimi. W 2002 r. Rada Miasta Krakowa uchwaliła formalne przydzielenie krakowskim dzielnicom nazw. Powszechnie używany jest jednak historyczny podział miasta z lat 1951–1975 na 6 dzielnic administracyjnych: Stare Miasto, Zwierzyniec, Kleparz, Grzegórzki, Podgórze, Nowa Huta lub podział na 4 dzielnice, obowiązujący od 1975 r.: Śródmieście, Podgórze, Krowodrza, Nowa Huta.

Rzeczywista liczba ludności Kraków jest szacowana na znacznie większą ze względu na niezameldowane osoby mieszkające na terenie Krakowa (głównie studentów). W mieście obserwuję się także znaczne różnice dobowe liczby ludności na terenie Krakowa, ze względu na znaczną liczbę osób pracujących w Krakowie, a mieszkających poza ich granicami.

Miasto stanowi rdzeń aglomeracji krakowskiej, położone jest przy skrzyżowaniu licznych dróg krajowych i wojewódzkich, a także autostrady A4. Kraków jest jednym z kluczowych węzłów kolejowych w Polsce. W Balicach pod Krakowem znajduje się drugi co do liczby obsługiwanych pasażerów rocznie port lotniczy w Polsce. Na terenie miasta znajduje się uzdrowisko „Swoszowice”

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2012-07-12
Data aktualizacji: 2018-02-13
Powrót