Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wsparcie psychologiczne dla społeczności ukraińskiej / Психологічна підтримка української громади

Wojna odciska piętno na psychice każdego, kto się z nią zetknął. Tragiczne wydarzenia na długo stają się częścią życia nie tylko żołnierzy, ale także uciekających cywilów, wśród których są także dzieci. Aby pomóc w zmaganiach z traumą wojenną, miasto podejmuje działania ułatwiające obywatelom Ukrainy, zarówno dorosłym, jak i najmłodszym, dostęp do pomocy psychologicznej.

Flaga Ukrainy
Fot. Biuro Prezydenta Ukrainy, president.gov.ua / CC BY 4.0

Pomoc psychologiczna w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Od początku wojny w Ukrainie uchodźcy, którzy schronili się w Krakowie, mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Ze wsparcia można skorzystać stacjonarnie – w siedzibie placówki przy ulicy Radziwiłłowskiej 8b w godzinach między 8.00 a 20.00 (osobom nieznającym języka polskiego pomaga tłumacz) – albo za pośrednictwem komunikatorów internetowych (w tym celu należy się wcześniej skontaktować telefonicznie pod nr 12 421 92 82).

Więcej informacji o ośrodku znajduje się na stronie internetowej oik.krakow.pl.

Pomoc dla dzieci i młodzieży

Z myślą o dzieciach i młodzieży ukraińskiej, którzy uczęszczają do krakowskich szkół i bardzo przeżywają to, co dzieje się w ich ojczyźnie, miasto uruchomiło specjalne telefony zaufania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mogą z nich korzystać zarówno uczniowie, jak i ich rodzice.

Harmonogram dyżurów telefonicznych można znaleźć tutaj.

Szkolenie nauczycieli i wychowawców

Warto przypomnieć, że w niektórych klasach razem uczą się dzieci ze skonfliktowanych narodowości (Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini) i od samego początku dyrektorzy i nauczyciele starają się zadbać o to, aby trudna sytuacja polityczna nie przekładała się na relacje koleżeńskie. Lęk i obawy są powszechne również u polskich dzieci i uczniów, którzy przeżywają dramaty i smutek swoich rówieśników, a niedawno doświadczyli silnego stresu w związku z pandemią.

Aby przygotować przedszkola i szkoły do pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi traumą wojenną, miasto zorganizowało dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych specjalne szkolenia i warsztaty.

Z początkiem marca rozpoczął się cykl webinarów „Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe”. Zajęcia organizuje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie przy współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon.

Podczas spotkań prelegenci poruszali takie tematy, jak: interwencja kryzysowa w momencie konfliktu zbrojnego, interwencja kryzysowa wobec osób funkcjonujących w traumie, czy i jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, funkcjonowanie oddziału przygotowawczego, interwencja i pomoc dzieciom w kryzysie, praca z dwujęzyczną klasą wrażliwą na traumę, kultura, sztuka i obyczaje oraz system edukacji w Ukrainie, podstawowa wiedza o języku ukraińskim, rola i zadania asystentów wielokulturowych (spotkania z osobami, które mają doświadczenie w tej pracy).

Webinary będą jeszcze kontynuowane, a ich tematyka – tak jak do tej pory – będzie dobierana według oczekiwań uczestników. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon udostępnia nagrania z dotychczasowych zajęć na swoim kanale YouTube.

Asystenci wielokulturowi

Kraków od wielu lat prowadzi działania mające wspomóc uczniów pochodzących z zagranicy w odnalezieniu się w realiach polskiej szkoły. Już przed wybuchem wojny w Ukrainie w krakowskich szkołach pracowali asystenci wielokulturowi, dzięki którym stały się one miejscem jeszcze bardziej otwartym na potrzeby innych. W 2021 r. miasto realizowało także projekt Akademia Asystentów Wielokulturowych.

Po wybuchu wojny w Ukrainie liczba asystentów wielokulturowych pracujących z krakowskimi uczniami znacząco wzrosła. W miarę napływu uczniów-uchodźców do Wydziału Edukacji UMK sukcesywnie wpływały wnioski od szkół o zatrudnienie asystentów wielokulturowych, a magistrat wyrażał na to zgodę. W tej roli świetnie sprawdzają się nauczyciele ukraińscy, którzy schronili się w Krakowie.

Wielu ukraińskich nauczycieli znajduje pracę w charakterze asystentów wielokulturowych dzięki bazie ofert prowadzonej przez Wydział Edukacji UMK.

Chęć podjęcia pracy można zgłaszać na adres: edu.ukraina@um.krakow.pl. Złożone oferty wraz ze skrótową informacją na temat kompetencji kandydatów są kodowane i udostępniane zainteresowanym dyrektorom szkół. Można je przesyłać także w języku ukraińskim.

Z myślą o zatrudnionych w szkołach obywatelach Ukrainy miasto przygotowało bezpłatny kurs, na którym mogą oni szybko przyswoić podstawy języka polskiego, słownictwo przydatne w pracy z dziećmi, ale także poznać specyfikę pracy w polskiej szkole. I odwrotnie: Kraków organizuje również kursy języka ukraińskiego dla polskich nauczycieli, którzy chcą lepiej poznać mowę naszych wschodnich sąsiadów. Więcej informacji tutaj.


[UA]

Війна накладає відбиток на психіку кожного, хто з нею стикається. Трагічні події надовго стають частиною життя не лише солдатів, а й мирних жителів, які втікають від війни, зокрема дітей. Щоб допомогти у боротьбі з травмою війни, місто вживає заходів для полегшення доступу до психологічної допомоги для громадян України (дітей і дорослих).

Психологічна допомога в ОІК

Від початку війни в Україні біженці, які знайшли притулок у Кракові, можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу в Центрі кризового втручання. Ви можете скористатися послугою підтримки стаціонарно – у головному офісі закладу за адресою Radziwiłłowska 8b з 8.00 до 20.00 (людям, які не володіють польською мовою, допомагає перекладач) – або через інтернет (для цього просимо спочатку зателефонувати за телефоном 12 421 92 82).

Більше інформації про центр можна знайти на сайті Психологічна підтримка української громади, що перебуває у Кракові (oik.krakow.pl).

Допомога дітям та підліткам

З думкою про українських дітей та молодь, які відвідують краківські школи та дуже схвильовані тим, що відбувається на батьківщині, місто запустило спеціальні телефони довіри в психолого-педагогічних консультаціях. Ними можуть користуватися як учні, так і їхні батьки.

З графіком телефонного обслуговування можна ознайомитись тут.

Підготовка вчителів та вихователів

Варто нагадати, що в деяких класах разом навчаються діти національностей, що перебувають у конфлікті (українці, росіяни, білоруси), і з самого початку директори та вчителі намагаються зробити так, щоб складна політична ситуація не вплинула на стосунки однокласників. Страх і тривога також спостерігаються серед польських дітей та учнів, які переживають трагедію та смуток своїх однолітків і нещодавно пережили сильний стрес через пандемію.

З метою підготовки дитячих садків та шкіл до роботи з дітьми та молоддю, які постраждали від війни, у місті організовано спеціальні тренінги та майстер-класи для вчителів, вихователів, психологів та шкільних педагогів.

На початку березня розпочалася серія вебінарів «Дитина та сім’я в умовах війни – кризова інтервенція, психологічна підтримка, мультикультурна медіація». Заняття організовує Спеціалізований психолого-педагогічний консультативний центр для дітей з вадами навчання у Кракові у співпраці з Непублічним центром підвищення кваліфікації вчителів навчальним інститутом Lektikon.

Під час зустрічей спікери обговорювали такі теми, як: кризова інтервенція під час збройного конфлікту, кризова інтервенція у випадку людей, які постраждали від травм, чи і як говорити з дітьми про війну, робота підготовчого класу, інтервенція та допомога дітям в кризовому стані, робота з двомовним класом, чутливим до травм, культура, мистецтво та традиції, а також системи освіти в Україні, базові знання про українську мову, ролі та завдання мультикультурних асистентів (зустрічі з людьми, які мають досвід у цій роботі).

Вебінари продовжуватимуться, а їхня тематика, як і раніше, буде обиратися відповідно до очікувань учасників. Непублічний центр підвищення кваліфікації вчителів навчальний інститут Lektikon надає доступ до записів попередніх вебінарів на своєму YouTube-каналі.

Мультикультурні асистенти

Вже багато років у Кракові проводяться заходи, спрямовані на те, щоб допомогти іноземним учням віднайти своє місце в реаліях польської школи. Ще до початку війни в Україні в краківських школах працювали мультикультурні асистенти, завдяки чому школи стали ще більш відкритими для потреб інших. У 2021 році в місті також реалізовано проєкт «Академія мультикультурних асистентів».

Після початку війни в Україні значно зросла кількість мультикультурних асистентів, які працювали з краківськими учнями. У зв’язку з напливом учнів-біженців до Департаменту освіти муніципалітету Кракова подавалися заявки від шкіл про прийом на роботу мультикультурних асистентів, і муніципалітет виражав свою згоду. Українські вчителі, які знайшли притулок у Кракові, чудово підходять для цієї ролі.

Багато українських вчителів знаходять роботу як мультикультурні асистенти завдяки базі вакансій, яку веде Департамент освіти муніципалітету Кракова.

Про бажання працювати можна повідомити за адресою: edu.ukraina@um.krakow.pl. Резюме і коротка інформація про компетенції кандидатів кодуються та надсилаються зацікавленим директорам шкіл. Резюме також можна надіслати українською мовою.

З думкою про громадян України, які працюють у школах, місто підготувало безкоштовний курс, де вони зможуть швидко вивчити основи польської мови, лексику, корисну в роботі з дітьми, а також дізнатися про специфіку роботи в польській школі. І навпаки: Краків також організовує курси української мови для польських вчителів, які хочуть більше дізнатися про мову наших східних сусідів. Детальніше про це можна прочитати тут.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-02-24
Data aktualizacji: 2022-08-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź