Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 23 pasujących obiektów:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie realizuje projekt „Rozszerzenie oferty usług i wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych”. Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. Jego celem projektu jest poszerzenie oferty usługowej ośrodka oraz zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej.
Wsparcie w zakupach i innych sprawach wymagających wyjścia z domu dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, pomoc objętym kwarantanną, a także telefoniczne wsparcie psychologiczne – sprawdź, jaką pomoc ze strony miasta możesz uzyskać w związku z aktualnym stanem epidemii.
Trwająca sytuacja zagrożenia epidemicznego jest dla wielu przeżyciem trudnym, wywołującym stres lub stany depresyjno-lękowe. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie z myślą o takich osobach uruchomił całodobowe i nieodpłatne wsparcie psychologiczne.
Uruchomienie specjalnego konta, posiłki, pomoc rzeczowa, zasiłki celowe, konsultacje lekarskie, dyżury pracowników socjalnych oraz wsparcie psychologiczne – to niektóre formy pomocy udzielonej przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego rodzinom poszkodowanym w wyniku wypadku lotniczego w Krakowie. „ Chciałbym podziękować również okolicznym prywatnym firmom, które dostarczyły rodzinom pieczywo i środki czystości ” – powiedział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Instytut Turystyki w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie „Siła kompetencji”, mającym na celu pomoc osobom zwolnionym lub zagrożonym utratą pracy. W ramach pomocy oferowane są szkolenia, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo w znalezieniu nowej pracy oraz elementy dofinansowania wydatków w okresie szkolenia.
5 listopada o godz. 10.30 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski uroczyście otworzy mieszkanie chronione dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przy ul. Benedykta powstanie 3 takie mieszkanie, a zamieszka w nim 6 osób.
W piątek (5 listopada) Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski otworzył mieszkanie chronione dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przy ul. Benedykta powstało 3 takie mieszkanie, a zamieszka w nim 6 osób.
5 tysięcy biegaczy, a wśród nich celebryci, sportowcy, drużyny aktorów z krakowskich teatrów i... wojskowych, wystartuje w piątej edycji charytatywnego biegu Kraków Business Run, który odbędzie się w niedzielę 4 września w naszym mieście. Inicjatywę wspierają m.in. Rafał Sonik, Jerzy Stuhr, Juliusz Chrząstowski, Jan Klata i Aleksandra Godlewska.
W sobotę w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się konferencja „Usłysz w hałasie – zadbaj o słuch”, poświęcona najnowszym aspektom diagnostyki, terapii i edukacji. Honorowym patronat objął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Podniesienie jakości życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez udzielanie wielospecjalistycznej pomocy - to główny cel działalności Miejskiego Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego. Centrum działa w strukturach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej.