Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Po co nam poezja? Odpowiedz, zgłaszając propozycję do tegorocznej Nocy Poezji

Tegoroczna 14. Noc Poezji, organizowana pod hasłem „Kraków jako poetycka wieża Babel. Po co nam poezja?” odbędzie się w terminie 11–13 października. Zanim jednak miasto zostanie opanowane przez poezję, jej twórców i odbiorców, organizatorzy wydarzenia zapraszają do współtworzenia programu. Zgłoszenia można przekazywać do dziś, 20 maja.

Fot. Krakowskie Noce / Facebook

− Poetycki Kraków to wielogłos języków, myśli, estetyk poetyckich. Jedne spotykają się i dialogują, innym zupełnie ze sobą nie po drodze. Istna Wieża Babel! Poeci i poetki nie mówią jednym głosem i właśnie ten wielogłos jest ogromną wartością. Stymuluje do refleksji, do myślenia i poszukiwań, wyzwala idee. W Noc Poezji 2024 przywołamy tę różnorodność myśli, języków i estetyk twórczych. Chcielibyśmy, aby w 14. Noc Poezji Kraków niczym poetycka mityczna wieża Babel wybrzmiał wielogłosem myśli poetek i poetów, aby za pomocą słów, metafor i symboli językowych szukali oni porozumienia ze sobą oraz z czytelnikami i słuchaczami – zaprasza Wydział Kultury i Dziedzictwa, który Noc Poezji organizuje już po raz czternasty.

W trakcie tegorocznej edycji Nocy Poezji wybrzmią też pytania: Dlaczego i dla kogo poeci piszą? Po co nam poezja? Czy ma wpływ na nasze życie? Czy nas zmienia? Noc Poezji to spotkanie z twórczością współczesnych krakowskich poetów, konfrontacja i pojedynki poetyckie.

To jednocześnie okazja do przypomnienia ważnych twórców i związanych z nimi rocznic. W tym roku szczególnie warto nawiązać do poezji Kazimierza Wierzyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza – współtwórców grupy poetyckiej Skamander, a także do intymnej i refleksyjnej liryki zaprzyjaźnionej ze Skamandrytami poetki z Kossakówki – Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (byli rówieśnikami, w 2024 roku mija 130. rocznica ich urodzin). W tym roku obchodzimy Rok Miłosza – przypada dwudziesta rocznica jego śmierci. To także setna rocznica urodzin Zbigniewa Herberta, 10 lat od śmierci Stanisława Barańczaka, 25 lat od śmierci piewcy gór i polskich Madonn - Jerzego Harasymowicza oraz 120 rocznica urodzin Pabla Nerudy.

W ramach Nocy Poezji poznamy też laureatkę lub laureata 11. edycji Konkursu im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki. Tegoroczna edycja jest szczególna, ponieważ w 2024 roku przypada 115 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci poetki.

Zgłaszanie propozycji do programu

Program każdej Nocy Poezji jest współtworzony przez środowisko literackie Krakowa. Trwa etap zgłoszeń propozycji do tegorocznej edycji. Organizator inicjatywy − Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa czeka na propozycje oryginalnych i innowacyjnych projektów autorskich obejmujących m.in. tematyczne spotkania i biesiady poetyckie, warsztaty literackie, gry miejskie, poezję w przestrzeni miejskiej, eksperymenty literackie z wykorzystaniem nowych mediów, poetycki slam oraz spacery literackie. Mile widziane będą projekty podejmowane we współpracy - realizowane przez kilka podmiotów, w oryginalny sposób wspierające markę Krakowa jako miasta poetów i poezji – Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Propozycje projektów do programu 14. edycji Nocy Poezji, można składać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK: osobiście w Kancelarii Magistratu (Plac Wszystkich Świętych 3-4) lub pocztą na adres: ul. św. Krzyża 1, 31-028 Kraków z dopiskiem „NOC POEZJI 2024” (decyduje data stempla pocztowego) albo drogą mailową na adres: edukacja.kulturowa@um.krakow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „NOC POEZJI 2024” (objętość zgłoszenia do 1 MB).

Oczekiwany udział finansowy miasta nie może przekraczać 10 tys. zł brutto. Propozycja powinna zawierać: tytuł projektu, planowane miejsce i czas realizacji, opis koncepcji (w tym cel realizacji), kosztorys, informację o przewidywanych adresatach, krótką informację o autorze/ autorach oraz inicjatorach (jeśli osoby lub podmioty nie współpracowały dotychczas z miastem), a także realizatorach/wykonawcach oraz wskazanie podmiotu (osoba prawna), z którym – w przypadku ujęcia projektu w programie – zostanie zawarta umowa.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru projektów do programu Nocy Poezji 2024, uwzględniając ich atrakcyjność i oryginalność (w tym powiązanie z motywem przewodnim), charakter, lokalizację, adresatów, a także ogólną kwotę środków zabezpieczonych na realizację programu w budżecie miasta. W przypadku wybranych projektów realizacja następuje na podstawie umowy zlecenia. Zobacz dodatkowe informacje.

Termin zgłaszania propozycji upływa dziś, 20 maja. Termin realizacji zgłaszanych projektów: 11–13 października, przy czym preferowane będą wydarzenia planowane na 12 października oraz noc z 12 na 13 października. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK pod numerem tel.: 12 61 61 917.


Realizowana cyklicznie Noc Poezji ma na celu wspieranie i rozwijanie kompetencji i praktyk czytelniczych, a także promocję poezji za pomocą nowych i atrakcyjnych form. Noc Poezji zachęca do własnych poszukiwań, interpretacji i reinterpretacji utworów poetyckich. Wzmacniają też markę Krakowa jako miasta poetów i poezji. Integruje wokół poezji i kultury słowa środowiska twórcze i artystyczne, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, wydawców i księgarzy, a także mieszkańców różnych części miasta i gości odwiedzających Kraków – Miasto Literatury UNESCO. Noc Poezji stanowi jeden z komponentów marki Krakowskie Noce.

pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-03-14
Data aktualizacji: 2024-05-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź