Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Oto laureaci Nagród Miasta Krakowa i Mecenasi Kultury Krakowa

Nagrody Miasta Krakowa, które mają kilkuwiekową tradycję, pozwalają wyróżnić osoby, których działania przekładają się na znaczenie i rozwój miasta w dziedzinach kultury, sztuki, nauki, techniki, a także sportu. Przyznawanie tytułów Mecenasów Krakowa pozwala natomiast podziękować firmom, instytucjom i osobom, które wymiernie wspierają krakowską kulturę. Znamy już laureatów obydwóch wyróżnień.

Oto laureaci Nagród Miasta Krakowa i Mecenasi Kultury Krakowa
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

‒ Wszyscy mamy świadomość znaczenia, roli i siły krakowskiej kultury. W naszym mieście wielowiekowe bezcenne dziedzictwo łączy się ze sztuką w różnych odsłonach. Kraków to przestrzeń prezentowania kultury i sztuki oraz dom dla jej twórców. To jednocześnie miasto, w którym ważna jest nauka i osiągnięcia na tym polu umożliwiające stały rozwój. Zarówno osoby związane ze sztuką, jak też nauką i sportem, i mające w tych obszarach liczne osiągnięcia, honorujemy w ramach przyznawanych corocznie Nagród Miasta Krakowa. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom i kibicuję ich dalszym działaniom. Dziękuję także Mecenasom Krakowa – taka postawa i zaangażowanie w kreowanie i promowanie krakowskiej kultury w połączeniu z działaniami miasta, artystów i twórców oraz nieodłączną troską o dziedzictwo pozwalają Krakowowi szczycić się tytułem polskiej stolicy kultury ‒ mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

 

Nagrody Miasta Krakowa 2021

Historia nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta ma w Krakowie wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem nagrody był Mikołaj Jaskier, którego w 1535 roku uhonorowano za kodyfikację prawa miejskiego. Obecnie Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są za osiągnięcia dwóch lat poprzedzających rok ubiegania się o ten zaszczyt lub za całokształt dokonań. Wyróżnienia otrzymują także autorzy najlepszych prac doktorskich i dyplomowych obronionych w danym roku na krakowskich uczelniach.

Prezydent miasta każdego roku powołuje komisję złożoną w większości z profesorów szkół wyższych, która po analizie wniosków przyznaje nagrody w trzech dziedzinach: „Kultura i sztuka”, „Nauka i technika” oraz „Sport”. Kandydatów proponują instytucje artystyczne, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa i związki twórcze, a także inne organizacje. Po zapoznaniu się z ustaleniami komisji ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje prezydent miasta.

Nagrody Miasta Krakowa stanowią najwyższy wyraz uznania dla dokonań laureatów. Ich pasja i praca sprawiają, że Kraków jest postrzegany w Polsce i na świecie jako miejsce o niezwykłym potencjale twórczym ‒ jako miasto nowoczesne, otwarte na nowatorskie myśli oraz działania zarówno artystyczne, jak i naukowe.

Laureatami Nagród Miasta Krakowa 2021 zostali:

w dziedzinie „Kultura i sztuka”:

  • Witold Bereś ‒ dziennikarz, autor książek, scenarzysta, reżyser i producent filmowy; redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” wydawanego przez Bibliotekę Kraków
  • prof. Wiesław Delimat ‒ organista i dyrygent, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który współpracuje z wieloma zespołami chóralnymi i orkiestrowymi
  • Joanna Gościej-Lewińska, której wieloletnia praca w Galerii Centrum Nowohuckiego Centrum Kultury znacząco przyczyniła się do rozwoju życia kulturalnego Nowej Huty
  • prof. Władysław Pluta ‒ wybitny polski plakacista, uczestnik wielu międzynarodowych wystaw i laureat licznych nagród w dziedzinie projektowania plakatu i książki, a także wyróżnień za działalność artystyczną i pedagogiczną
  • Michał Zabłocki ‒ poeta, autor tekstów piosenek, scenarzysta, reżyser i producent spektakli oraz widowisk muzycznych. Współpracował z kabaretem Piwnica pod Baranami i licznym gronem artystów. Inicjator i organizator Dyskusyjnych Klubów Czytelniczych w Krakowie; pomysłodawca kwartalnika literackiego „Czas Literatury” wydawanego od 2018 roku przez Bibliotekę Kraków.

w dziedzinie „Nauka i technika”:

  • dr Jarosław Duda ‒ naukowiec, autor metody nazwanej kodowaniem ANS (z ang. Asymmetric Numeral Systems), która stała się podstawowym językiem światowej elektroniki, smartfonów, komputerów, a w przyszłości też robotów i cybernetyki, i zrewolucjonizowała cały świat
  • prof. dr hab. Krzysztof Pyrć ‒ wirusolog, twórca i kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Lider grupy badawczej Virogenetics, autor licznych publikacji naukowych. W 2020 r. został powołany do zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jest zaangażowany w pracę różnych zespołów zajmujących się tematem pandemii
  • zespół w składzie: prof. dr hab. Wojciech Branicki, dr hab. inż. Paweł Łabaj. W odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19 w Polsce powstał interdyscyplinarny zespół ds. badań nad wirusem SARS-CoV-2, który rozpoczął wielokierunkowe badania umożliwiające monitorowanie obecności wirusa w Krakowie, jego diagnostykę i śledzenie ewolucji, a także badania nad biologią zakażenia i nowymi lekami. Prof. dr hab. Wojciech Branicki oraz dr hab. inż. Paweł Łabaj są kierownikami grup badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

w dziedzinie „Sport”:

  • Sobiesław Zasada ‒ kierowca rajdowy, sportowiec, ekonomista i przedsiębiorca, trzykrotny mistrz Europy (1966, 1967, 1971) i trzykrotny wicemistrz Europy w rajdach (1968, 1969, 1972), który jedenaście razy został mistrzem Polski. Sobiesław Zasada jest zwycięzcą 148 rajdów samochodowych, autorem książek opisujących rajdowe przygody oraz odnoszących się do techniki i bezpieczeństwa jazdy. Laureat licznych nagród i wyróżnień
  • Wyróżnienia za prace dyplomowe otrzymali Kinga Bazan, Alina Krystyna Lis-Przybek, Kamila Łabno-Hajduk oraz Mariusz Madej.

Dodatkowe informacje o laureatach Nagrody Miasta Krakowa 2021 można znaleźć tutaj.

Mecenas Kultury Krakowa 2020

W 1996 r. Rada Miasta Krakowa ustanowiła doroczny tytuł „Mecenas Kultury Krakowa” przyznawany za działania na rzecz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, zabytków i dziedzictwa niematerialnego miasta, a także za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa. Wyróżnienie ma na celu wspieranie i rozwijanie współpracy pomiędzy firmami a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: „za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury”, „za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa”, a także „za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa”.

Spośród jedenastu wniosków o przyznanie nagrody Mecenas Kultury Krakowa 2020, Bractwo Mecenatu Kultury Krakowa do otrzymania nagrody rekomendowało kandydaturę Suempol Sp. z o.o., prof. Czesława Dźwigaja oraz AMS SA. Prezydent Krakowa przychylił się do wniosku Bractwa i przyznał trzy statuetki w trzech kategoriach.

Za finansowanie organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury tytuł Mecenasa otrzymała firma Suempol, która wspiera inicjatywy kulturalne realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa wyróżniono prof. Czesława Dźwigaja, który zaprojektował i zrealizował na terenie Krakowa szesnaście pomników oraz kilkadziesiąt tablic i monumentalnych kompozycji rzeźbiarskich, w tym szereg artystycznych obiektów przestrzennych i kameralnych rzeźb parkowych.

Za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa tytuł Mecenasa otrzymał firma AMS SA, który wspiera działania kilku instytucji kultury prężnie funkcjonujących w Krakowie. W 2020 r. firma zrealizowała kampanię promocyjną dla trzech projektów wystawienniczych w Muzeum Narodowym w Krakowie, była partnerem wystawy realizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie oraz zaangażowała się w projekt kampanii społecznej „Inaczej niż zawsze, jak zawsze – razem” realizowanej przez KBF. Celem tej wystawy było wsparcie krakowian w radzeniu sobie z kwarantannową codziennością.

Laureaci mają prawo używania tytułu „Mecenasa Kultury Krakowa” z zaznaczeniem roku, w którym otrzymali nagrodę. Zostają uhonorowani statuetką „Mecenas Kultury Krakowa” autorstwa krakowskiego rzeźbiarza Kazimierza Adamskiego. Otrzymują także dyplom zaprojektowany przez profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Adama Miratyńskiego oraz pamiątkowy znaczek. Dodatkowe informacje o laureatach, który otrzymali tytuł Mecenasów Kultury Krakowa 2020 można znaleźć tutaj.

Laureaci Nagród Miasta Krakowa 2021 oraz Mecenasi Kultury Krakowa 2020 otrzymali medale, statuetki i dyplomy podczas uroczystej gali z udziałem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca oraz prof. Jana Ostrowskiego, przewodniczącego Komisji Nagród. Podziękowanie w imieniu laureatów wygłosił Witold Bereś. Gala odbyła się 7 grudnia w Krakowskim Teatrze Variete. Uroczystość uświetnił występ chóru Pro Musica Mundi. 

zdjęcie 07.12.2021, 17 12 19.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 15 49.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 16 27.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 16 34.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 19 26.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 22 25.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 23 38.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 26 01.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 27 01.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 27 09.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 27 30.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 28 38.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 28 41.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 29 48.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 29 52.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 30 59.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 31 01.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 31 06.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 33 11.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 34 35.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 36 15.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 36 27.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 37 17.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 38 23.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 38 35.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 39 41.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 39 56.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 40 11.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 41 35.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 42 18.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 43 12.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 45 50.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 46 04.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 47 08.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 48 49.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 48 56.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 50 53.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 51 03.jpg
Bogusław Świerzowski / kraków.pl
zdjęcie 07.12.2021, 17 12 19.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 15 49.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 16 27.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 16 34.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 19 26.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 22 25.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 23 38.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 26 01.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 27 01.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 27 09.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 27 30.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 28 38.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 28 41.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 29 48.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 29 52.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 30 59.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 31 01.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 31 06.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 33 11.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 34 35.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 36 15.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 36 27.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 37 17.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 38 23.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 38 35.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 39 41.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 39 56.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 40 11.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 41 35.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 42 18.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 43 12.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 45 50.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 46 04.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 47 08.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 48 49.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 48 56.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 50 53.jpg
zdjęcie 07.12.2021, 17 51 03.jpg
pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-12-03
Data aktualizacji: 2021-12-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź