Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rusza nabór wniosków o dotację na instalację OZE i termomodernizację

15 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków o dotację w Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Potrwa do 30 kwietnia.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Z uwagi na trwającą pandemię i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wnioski przyjmowane są:

 • w wersji papierowej:
 1. do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się w siedzibie wydziału przy Rynku Podgórskim 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00
 2. po przesłaniu pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza (Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków).
 • w wersji elektronicznej:
 1. opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy
 2. podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza jp.umk@um.krakow.pl.

W ramach Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii można otrzymać dotację na instalacje odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych) w budynkach mieszkalnych i w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Krakowa, w których nie jest: zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji może wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

 • 18 000 zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła
 • 33 000 zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła
 • 7 500 zł przy zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych
 • 15 000 przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Jeden wniosek dotyczy maksymalnie jednej instalacji odnawialnego źródła energii. W przypadku chęci ubiegania się o dotację na więcej niż jedną instalację odnawialnego źródła energii, należy złożyć odrębne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

W ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa można uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie termomodernizacji budynku jednorodzinnego, który posiada ogrzewania proekologiczne oraz w którym nie jest: zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy.

Środki w ramach dotacji można otrzymać na:

 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją,
 • docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłogą na gruncie,
 • wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych

Beneficjentami programu są osoby fizyczne. Wysokość dotacji jest uzależniona od wysokości dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe, obliczanego na podstawie kryterium dochodowego.

Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć:

 • 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł w przypadku wnioskodawców, których dochód gospodarstwa domowego wynosi do 250% kryterium dochodowego
 • 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Rozpatrzenie wniosków w Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii i Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa następuje według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Krakowa, przy czym decyduje data dzienna wpływu wniosku (kryterium daty dziennej należy przez to rozumieć datę wpływu do Urzędu Miasta Krakowa z zastrzeżeniem, że wszystkie wnioski które wpłynęły w tym samym dniu w okresie trwania naboru traktowane są tak jakby wpłynęły w tym samym czasie). Dotacja może być udzielona tylko po rozpatrzeniu kompletnego wniosku o udzielenie dotacji.

Wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych załączników dostępne są:

 • na stronie BIP
 • w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK, Rynek Podgórski 1 przy wejściu na specjalnym stojaku.

Więcej informacji o naborach znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: 12 616 88 48.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-04-07
Data aktualizacji: 2021-04-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat