Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 956 pasujących obiektów:
Miasto przygotowuje program likwidacji niskiej emisji, na podstawie którego można się będzie ubiegać o dotację na proekologiczne rozwiązania grzewcze. O dofinansowanie będzie się można ubiegać po przyjęciu programu przez Radę Miasta, co nastąpi najprawdopodobniej w maju.
Udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego na realizację zadań inwestycyjnych – to jeden z tematów dzisiejszej (13 kwietnia, środa) sesji Rady Miasta Krakowa.
Udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego na realizację zadań inwestycyjnych – to jeden z tematów dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa (27 kwietnia, środa).
Kraków pięknieje. Za sprawą dotacji, które prywatni właściciele otrzymują m.in. z budżetu gminy, wiele nieruchomości położonych w sercu miasta odzyskuje dawną świetność. Od 2006 roku do 2011 roku miasto przyznało dotacje na remont zabytków 91 podmiotom, łącznie na kwotę ponad 11,5 mln zł.  Jeśli planujesz w przyszłym roku remont zabytkowej nieruchomości, do 30 września tego roku możesz złożyć wniosek o dofinansowanie prac.
W czwartek, 31 maja podpisano preumowę na dofinansowanie kolejnego etapu przebudowy Pałacu Krzysztofory. Unijna dotacja na inwestycję wartą 24 mln zł wyniesie 16,5 mln zł.
Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na projekty wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.  Miasto przeznaczyło na dofinansowanie takich pomysłów w sumie 50 tysięcy złotych. Termin składania wniosków upływa 28 lutego.
Od 50 do 200 tys. euro dotacji z unijnego Programu Kultura (obszar 1.3.5 – granty na projekty współpracy z krajami trzecimi) czeka na organizacje kulturalne realizujące projekty we współpracy z partnerami z Kanady i Australii. Te kraje zostały wyznaczone jako tzw. kraje trzecie w 2013 roku. Termin naboru wniosków upływa 8 maja 2013 r. i jest to ostatni nabór w tej edycji Programu.
Radni zajęli się opiniowaniem projektów uchwał podczas posiedzenia Komisji Budżetowej. Zagłosowali za udzieleniem dotacji instytucjom kultury.
Podczas środowej (15 stycznia) sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w 2014 r.
Zarząd Kraków Airport oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa podpisali we wtorek (28 stycznia) umowę na dofinansowanie budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego krakowskiego portu lotniczego. Dotacja wyniesie 20,72 mln zł.