Komunikat archiwalny

Honoris Gratia dla pisarzy świętujących jubileusz

W Pałacu Krzysztofory spotkali się twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich – ogólnopolskiej organizacji skupiającej wybitnych ludzi pióra, świętującej trzydziestolecie powstania. Podczas jubileuszowego spotkania przedstawiciele stowarzyszenia odebrali odznaki Honoris Gratia przyznawane za zasługi dla Krakowa.

Honoris Gratia dla pisarzy świętujących jubileusz
Fot. Magiczny Kraków

Obchody trzydziestolecia były okazją do przybliżenia historii Stowarzyszenia, które kontynuuje tradycje Związku Literatów Polskich rozwiązanego przez władze komunistyczne. Jubileusz, symbolicznie zorganizowany w piątek, 13 grudnia, pozwolił także przypomnieć krakowskich pisarzy, którzy w latach 1980-83 przeciwstawili się reżimowi, a następnie w 1989 r. uczestniczyli w powołaniu do życia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

W jubileuszowych rozmowach o literaturze uczestniczyli poeci, pisarze i badacze literatury, a finałem obchodów była gala poetycko-wspomnieniowa z udziałem poetów z krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Podczas gali członkowie stowarzyszenia zostali uhonorowani odznaczeniami Honoris Gratia przyznawanymi za zasługi dla miasta Krakowa. Odebrali je Gabriela Matuszek-Stec, Teresa Walas, Marta Wyka, Zofia Zarębianka, Stanisław Balbus, Wojciech Ligęza i Stanisław Stabro.

– To dzięki Państwa niełatwej i wymagającej wielu poświęceń pracy na gruncie literackim, naukowym i  pedagogicznym Kraków może szczycić się tytułem Miasta Literatury UNESCO – mówiła Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wręczając odznaczenia i jednocześnie dziękując wszystkim członkom Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za pracę i zaangażowanie w rozwój polskiej literatury, jej promocję w kraju i na świecie, działania na rzecz środowiska literackiego, a także za wspieranie ducha demokracji w polskim społeczeństwie.

Galę poprowadzili Gabriela Matuszek-Stec i Wojciech Ligęza. Wiersze czytał Jan Nowicki, a o muzyczną oprawę zadbali Krzysztof Madyda i Rafał Pałacki. Szczegółowy informacje o działalności krakowskiego oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich znajdują się na stronie: www.sppkrakow.pl

Pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także