Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Najpiękniejsze szopki zaprezentowano na Rynku Głównym

Najnowsze i najpiękniejsze dzieła zaprezentowali krakowscy szopkarze. W czwartek, 5 grudnia, na Rynku Głównym odbyła się 77. edycja Konkursu Szopek Krakowskich.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

O godz. 10.00 na Rynek Główny przybyli szopkarze ze swoimi dziełami, aby zająć jak najlepsze miejsca na stopniach pomnika Adama Mickiewicza. Po hejnale o godz. 12.00 korowód twórców przeszedł wokół Rynku Głównego przed estradę, gdzie odbyła się prezentacja szopek.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w niedzielę, 8 grudnia, o godz. 14.00 w sali audytoryjnej Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym 35. Wszystkie zgłoszone szopki będą tradycyjnie prezentowane na pokonkursowej wystawie, tym razem wyjątkowo w oddziale Celestat na ul. Lubicz 16.

Szopka krakowska jest zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej. Forma jej ukształtowała się w XIX-wiecznym Krakowie, w środowisku murarzy i robotników budowlanych, poszukujących zarobków w okresie jesienno-zimowym. Budowanie przenośnego teatrzyku lalkowego, ze Świętą Rodziną na pierwszym piętrze, w formie wieżowego budyneczku z elementami przypominającymi architekturę starego Krakowa, było bardzo popularne aż do I wojny światowej. Następnie zwyczaj nieco popadł w zapomnienie, aż do roku 1937, kiedy to miłośnicy tradycji krakowskich zorganizowali I Konkurs Szopek Krakowskich. Od tego czasu, z krótką przerwą w czasie okupacji, ta piękna tradycja przetrwała do dzisiaj i wspaniale się rozwija.

Corocznie, w pierwszy czwartek grudnia przed południem, wokół pomnika Adama Mickiewicza zbierają się szopkarze, aby pokazać swoje najnowsze prace. Towarzyszą im tłumnie zebrani krakowianie, rodziny twórców, turyści i dziennikarze. Każda szopka otrzymuje swój numer konkursowy. Od wielu lat liczba zgłoszonych do konkursu prac jest podobna – między 120 a 160, w tym znaczną większość stanowią szopki wykonane przez dzieci i młodzież.

Konkurs Szopek Krakowskich jest otwarty - udział w nim mogą wziąć wszyscy bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy szopki. Zanim jury konkursowe skupi się nad oceną poszczególnych prac, musi stwierdzić, czy wszystkie odpowiadają warunkom konkursu.

 

Sąd konkursowy powołany przez dyrekcję Muzeum Krakowa ocenia szopki w czterech kategoriach:

 • Szopki dziecięce:   
  • I – do 8 lat
  • II – od 9 lat do 11 lat
  • III – od 12 lat do 14 lat
 • Szopki młodzieżowe: od 15 lat do 18 lat
 • Szopki seniorów: powyżej 18 lat
 • Szopki rodzinne

W trakcie obrad jury wyodrębnia cztery grupy szopek według wielkości:

 • I – duże powyżej 120 cm
 • II – średnie od 70 do 120 cm
 • III – małe od 15 do 70 cm
 • IV – miniaturowe do 15 cm

Każda zakwalifikowana praca podlega ocenie, według od lat ustalonych kryteriów. Konkurujące szopki otrzymują punkty w skali od 1 do 5 za: nawiązanie do tradycji, architekturę, kolorystykę, lalki, elementy ruchome, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. Sąd konkursowy może również wytypować do nagrody prace nieodpowiadające wymienionym wyżej warunkom, lecz odznaczające się innymi, szczególnie wysoko ocenionymi walorami.

Od początku istnienia konkursów, zwyczajowo przyznawano zwycięzcom nagrody pieniężne. Fundowali je prezydenci i wojewodowie Krakowa, zarząd miejski, instytucje kultury, zasobne przedsiębiorstwa, redakcje znanych tygodników, a także osoby prywatne. Aktualnie głównymi sponsorami są instytucje państwowe, ale także stowarzyszenia społeczne oraz przedsiębiorstwa i osoby prywatne, których nie sposób byłoby wszystkich wymienić. Jednakże nie można pominąć inicjatywy pań Magdaleny Knychalskiej i Krystyny Reinfuss-Janusz, córek Romana i Zofii Reinfussów, które ufundowały nagrodę imienia swoich zasłużonych rodziców.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów zwyczajowo odbywa się w niedzielne popołudnie, w Pałacu Krzysztofory. Następnie dyrektor Muzeum Krakowa zaprasza wszystkich zebranych do zwiedzania wystawy pokonkursowej, która będzie prezentowana w Celestacie.

Wystawa jest otwarta od drugiego tygodnia grudnia do połowy lutego następnego roku. Ponieważ cieszy się ogromnym, ciągle rosnącym powodzeniem, czynna jest codziennie. W trakcie jej trwania zwiedza ją kilkadziesiąt tysięcy osób. Muzeum co roku zakupuje kilka najciekawszych prac do swojej kolekcji.

Przypomnijmy, że 29 listopada 2018 r. krakowskie szopkarstwo trafiło na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To pierwszy wpis dotyczący niematerialnego dziedzictwa z Polski.

bs_191205_8598.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8600.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8601.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8608.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8619.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8623.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8627.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8635.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8639.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8646.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8651.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8654.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8658.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8659.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8662.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8663.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8666.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8668.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8671.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8683.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8687.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8698.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8702.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8706.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8707.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8715.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8717.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8720.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8722.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8738.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8742.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8757.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8759.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8774.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8795.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8799.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8803.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8806.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8815.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8819.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8831.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8844.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8850.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8851.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8866.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8867.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
77. Konkurs Szopek Krakowskich Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191205_8598.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8600.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8601.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8608.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8619.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8623.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8627.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8635.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8639.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8646.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8651.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8654.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8658.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8659.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8662.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8663.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8666.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8668.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8671.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8683.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8687.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8698.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8702.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8706.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8707.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8715.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8717.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8720.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8722.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8738.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8742.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8757.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8759.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8774.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8795.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8799.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8803.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8806.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8815.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8819.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8831.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8844.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8850.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8851.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8866.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
bs_191205_8867.jpg-77. Konkurs Szopek Krakowskich
dsc_1028 kopia24.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_1016 kopia23.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0774 kopia01.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0789 kopia02.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0823 kopia05.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0854 kopia08.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0873 kopia09.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0882 kopia10.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0891 kopia11.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0907 kopia12.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0923 kopia13.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0928 kopia14.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0939 kopia16.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0950 kopia18.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0958 kopia19.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0973 kopia20.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0984 kopia21.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_1006 kopia22.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_0807 kopia03.jpg-Szopek Krakowskich
W. Majka
dsc_1028 kopia24.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_1016 kopia23.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0774 kopia01.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0789 kopia02.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0823 kopia05.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0854 kopia08.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0873 kopia09.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0882 kopia10.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0891 kopia11.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0907 kopia12.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0923 kopia13.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0928 kopia14.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0939 kopia16.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0950 kopia18.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0958 kopia19.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0973 kopia20.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0984 kopia21.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_1006 kopia22.jpg-Szopek Krakowskich
dsc_0807 kopia03.jpg-Szopek Krakowskich
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-12-05
Data aktualizacji: 2019-12-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź