Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto przygotowuje projekt restrukturyzacji szkół [WIDEO]

Zmiany w sieci samorządowych szkół i placówek są działaniami wynikającymi z prowadzenia i nadzorowania tych szkół przez Miasto. Planowana jest restrukturyzacja 3,5% wszystkich samorządowych szkół i placówek (473). Restrukturyzacja sieci szkół i placówek samorządowych ma na celu poprawę jakości kształcenia uczniów oraz polepszenie warunków lokalowych.

- Realizując zapowiedź Prezydenta Jacka Majchrowskiego prezentujemy program restrukturyzacji sieci szkół samorządowych w Krakowie. Miasto Kraków jako organ prowadzący szkoły samorządowe przygotowało projekty uchwał zamiarowych, które zostaną skierowane pod obrady Rady Miasta Krakowa w lutym, tak, aby zmiany mogły wejść w życie we wrześniu tego roku. Celem reorganizacji sieci szkół jest poprawa jakości nauczania oraz zapewnienie uczniom lepszych warunków technicznych do nauki – zaznaczyła Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

Loading the player...

1. ZAMIAR LIKWIDACJI GIMNAZJUM NR 27, UL. MALBORSKA 98

Cel: Zapewnienie wyższej jakości kształcenia uczniów i efektów nauczania.

Powodem decyzji o restrukturyzacji tej szkoły był obserwowany od kilku lat znaczny spadek liczby uczniów (rok szkolny 2015/2016 – 75 uczniów/3 oddziały), jak również ze względu na niskie wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminie gimnazjalnym.

Prowadzeniem szkoły zainteresowany jest inny organ prowadzący. Uczniowie obecnej klasy I i II (tj. 58 uczniów), którzy będą kontynuować naukę w roku szkolnym 2016/2017 będą mogli uczyć się w gimnazjum w tej samej lokalizacji.

Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom likwidowanej szkoły dobre warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju. Proponuje się prowadzenie szkoły przez inny niż samorząd organ prowadzący. Uczniowie obecnej klasy I i II (58 uczniów), którzy będą kontynuować naukę w roku szkolnym 2016/2017 będą mieli zapewnione miejsce w ww. szkole.

2. ZAMIAR LIKWIDACJI GIMNAZJUM NR 43, UL. ŁUCZANOWICKA 2A

Cel: Zapewnienie wyższej jakości kształcenia uczniów i efektów nauczania.

Gimnazjum nr 43 zaproponowano do restrukturyzacji ze względu na obserwowany od kilku lat znaczny spadek liczby uczniów (rok szkolny 2015/2016 – 66 uczniów/3 oddziały), jak również z powodu niskich wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminie gimnazjalnym oraz coraz niższych wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej szkoły.

Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom likwidowanej szkoły dobre warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 74 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52. Proponuje się, aby uczniowie Gimnazjum nr 43 przeszli do Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 74 całymi oddziałami.

3. ZAMIAR LIKWIDACJI GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12, UL. KLUCZBORSKA 3

Cel: Zapewnienie wyższej jakości kształcenia uczniów i efektów nauczania.

W Gimnazjum od kilku lat obserwuje się znaczący spadek liczby uczniów oraz uczniowie od kilku lat uzyskują na egzaminie gimnazjalnym wyniki poniżej średniej osiąganej w gimnazjach krakowskich.

Z dniem 1 września 2016 roku uczniowie 2 oddziałów klas drugich (39 uczniów, w tym: 15 uczniów oddziału integracyjnego) i 2 oddziałów klas trzecich (47 uczniów, w tym: 20 uczniów oddziału integracyjnego) zlikwidowanego Gimnazjum będą kontynuować naukę w Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie.

4. ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „DOM HARCERZA” IM. PROF. A. KAMIŃSKIEGO, UL. LOTNICZA 1, POPRZEZ PRZENIESIENIE SIEDZIBY NA UL. KLUCZBORSKĄ 3;

Cel: poprawa warunków lokalowych, udostępnienie oferty Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego dzieciom i młodzieży z dzielnicy IV Prądnik Biały, w której nie funkcjonuje żaden młodzieżowy dom kultury oraz racjonalizacja wydatków w oświacie.

5. ZAMIAR LIKWIDACJI GIMNAZJUM NR 44, OS. NA STOKU 34

Cel: Zapewnienie wyższej jakości kształcenia uczniów i efektów nauczania.

Liczba uczniów w Gimnazjum nr 44 od kilku lat utrzymuje się na niskim poziomie. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 do Gimnazjum uczęszcza 142 uczniów zorganizowanych w 6 oddziałach (po dwa oddziały na każdym poziomie). Ponadto, uczniowie od kilku lat uzyskują wyniki egzaminu gimnazjalnego poniżej średniej wyników dla Krakowa.

Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom likwidowanej szkoły dobre warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 74 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52. Uczniowie obecnych klas I i II Gimnazjum nr 44 (tj. 95 uczniów), którzy będą kontynuować naukę w roku szkolnym 2016/2017 mają zapewnione miejsce w wyżej wymienionej szkole. Proponuje się, aby uczniowie Gimnazjum nr 44 przeszli do Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 74 całymi oddziałami.

6. ZAMIAR ROZWIĄZANIA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 ORAZ LIKWIDACJA XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU, UL. KAZIMIERZA ODNOWICIELA 2

Cel: Likwidacja liceum, do którego nabór nie pozwala na utworzenie oddziału. Obecnie liceum nie funkcjonuje z powodu braku uczniów.

7. ZAMIAR ROZWIĄZANIA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9, UL. SENIORÓW LOTNICTWA 5 ORAZ LIKWIDACJA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU POPRZEZ WYGASZANIE

Cel: Zapewnienie wyższej jakości kształcenia uczniów i efektów nauczania. Wykorzystanie bazy lokalowej na potrzeby szkoły specjalnej.

Rozwiązanie ZSO nr 9 oraz likwidacja poprzez wygaszanie szkół wchodzących w skład Zespołu, tj. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 oraz XXIII Liceum Ogólnokształcącego z dniem 31 sierpnia 2018 r.

8. ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W KRAKOWIE, UL. LUBOMIRSKIEGO 21, POPRZEZ PRZENIESIENIE SIEDZIBY NA UL. SENIORÓW LOTNICTWA 5; (od września 2018)

Cel: poprawa warunków kształcenia oraz zapewnienie racjonalnego wykorzystania bazy lokalowej.

W budynku stanowiącym obecnie siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 mieszczącym się przy ul. Seniorów Lotnictwa 5, do którego planuje się przenieść siedzibę Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, uczniowie realizują zajęcia w 27 pomieszczeniach dydaktycznych o łącznej powierzchni 1458 m2, w tym w: 20 salach lekcyjnych, 3 pracowniach szkolnych oraz w 2 pomieszczeniach do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Ponadto, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 znajduje się boisko wielofunkcyjne o powierzchni 2100, 35 m2.

Z dniem 1 września 2016 roku wszyscy uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie będą kontynuować naukę w nowej siedzibie szkoły, tj. w budynku przy ul. Seniorów Lotnictwa 5, o ile siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 zostanie przeniesiona na ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie.

9. ZAMIAR LIKWIDACJI XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, OS. TYSIĄCLECIA 15

Cel: Racjonalizacja wykorzystania budynków gminy, uniknięcie wydatków związanych
z wynajmem pomieszczeń. Liczba uczniów od kilku lat utrzymuje się na niskim poziomie. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 do XXI Liceum Ogólnokształcącego uczęszcza 78 uczniów zorganizowanych w 3 oddziałach (po jednym oddziale na każdym poziomie).

Ponadto, budynek, w którym funkcjonuje XXI Liceum Ogólnokształcące należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”. Liceum użytkuje budynek wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury im. A. Bursy.

Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom likwidowanej szkoły dobre warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju w XXX Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 66. XXI Liceum Ogólnokształcące nie posiada sali gimnastycznej ani żadnego boiska szkolnego. Natomiast Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14  posiada bardzo dobre zaplecze sportowe, tj. m.in.: salę gimnastyczną, 2 boiska wielofunkcyjne (w tym jedno w okresie zimowym przykrywane balonem) oraz boisko trawiaste.  

Uczniowie obecnej klasy I i II XXI Liceum Ogólnokształcącego (tj. 53 uczniów), którzy będą kontynuować naukę w roku szkolnym 2016/2017 mają zapewnione miejsce w wyżej wymienionym Liceum. Proponuje się, aby uczniowie XXI Liceum Ogólnokształcącego przeszli do XXX Liceum Ogólnokształcącego całymi oddziałami.

10. ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. ANDRZEJA BURSY, OS. TYSIĄCLECIA 15, POPRZEZ PRZENIESIENIE SIEDZIBY NA OS. DYWIZJONU 303 66;

Cel: poprawa warunków lokalowych oraz uniknięcie wydatków związanych z wynajmowaniem pomieszczeń.

W ramach racjonalizacji wydatków w oświacie proponuje się przekształcenie Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy, poprzez przeniesienie jego siedziby z os. Tysiąclecia 15 na os. Dywizjonu 303 66 w Krakowie.

11. ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA BURSY SZKOLNICTWA PONADPODSTAWOWEGO NR 2, UL. GROCHOWA 23, POPRZEZ PRZENIESIENIE SIEDZIBY NA OS. SZKOLNE 19.

Cel: poprawa warunków lokalowych oraz racjonalizacja wydatków w oświacie.

Mając na uwadze racjonalizację wydatków na realizację zadań oświatowych proponuje się przekształcenie Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie, poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Grochowej 23 na os. Szkolne 19 w Krakowie.

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie, funkcjonuje w budynku przy ul. Grochowej 23, w którym obecnie mieści się również Gimnazjum Nr 51 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Krakowie.

W związku z zamiarem likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie z dniem 31 sierpnia 2016 r., nieruchomość przy os. Szkolnym 19, w której mieści się internat ww. Zespołu zamierza się przekazać na nową siedzibę Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie. Ponadto, po zmianie siedziby na os. Szkolne 19 Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 zostaną przekazane dostępne pomieszczenia nieruchomości przy os. Szkolnym 17, w której mieści się internat Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 oraz internat Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1.

12. ZAMIAR ROZWIĄZANIA ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 4, UL. PODBRZEZIE 10 ORAZ ZAMIARU LIKWIDACJI SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD: VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, SZKOŁĘ POLICEALNĄ DLA DOROSŁYCH NR 6, TECHNIKUM MECHANICZNE NR 30, ZASADNICZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ NR 18;

Cel: Zapewnienie wyższej jakości kształcenia uczniów i efektów nauczania.

Znaczący spadek liczby uczniów świadczy o słabnącym zainteresowaniu tą szkołą jednocześnie wyniki egzaminów maturalnych oraz zawodowych są na poziomie niezadawalającym. Kontynuacja edukacji przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w innych szkołach umożliwi im skorzystanie z lepszej oferty kształcenia.

Oprócz Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 Gmina Miejska Kraków prowadzi w tym samym obszarze kształcenia zawodowego jeszcze trzy inne zespoły szkół, tj. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Skrzyneckiego 12 i Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37.

13. ZAMIAR ROZWIĄZANIA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2, OS. SZKOLNE 18 ORAZ ZAMIARU LIKWIDACJI SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD: TECHNIKUM NR 2, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2;

Cel: dążenie do specjalizacji branżowej i racjonalizacji sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 nauczanie prowadzone jest w zawodach należących do różnych obszarów kształcenia zawodowego. Znaczący spadek liczby uczniów świadczy o słabnącym zainteresowaniu tą szkołą jednocześnie wyniki egzaminów maturalnych oraz zawodowych są na poziomie niezadawalającym.

Uczniowie obecnych klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum Nr 2 (62 uczniów) oraz uczniowie klas pierwszych i drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 (38 uczniów), mają zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w roku szkolnym 2016/17 w szkołach tego samego typu wchodzących w skład innych zespołów szkół zawodowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa (33 uczniów) mogą kontynuować naukę w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1, a w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (8 uczniów) także w Zespole Szkół Nr 3. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (29 uczniów) i zawodzie kucharz będą mogli kontynuować naukę w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1, Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 2 i Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego.

14. ZAMIAR ROZWIĄZANIA ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH NR 1, UL. CECHOWA 57 ORAZ ZAMIARU LIKWIDACJI XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, SZKOŁY POLICEALNEJ NR 16 ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 19 WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH NR 1;

Cel: Likwidacja liceum i szkoły policealnej, w których niska liczba kandydatów nie pozwala na utworzenie oddziału.

XXIX Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Policealna Nr 16 od roku szkolnego 2013/2014 nie przeprowadziły naboru z powodu braku zainteresowania kandydatów. Mienie rozwiązywanego Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 zamierza się przekazać
w zarząd Zespołu Szkół Nr 3 w związku z planowanym przeniesieniem jego siedziby.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Do XXIX Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej Nr 16 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 wchodzących w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie nie udało się przeprowadzić naboru, stąd nie zachodzi konieczność zawiadomienia, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), a także wskazywania szkół dla uczniów kontynuujących naukę.

15. ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W KRAKOWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE SIEDZIBY Z UL. MILLANA 16 NA UL. CECHOWĄ 57 ORAZ ZAMIARU WŁĄCZENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 TECHNIKUM ODZIEŻOWEGO NR 18.

Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 3 oraz zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły.

W związku z planowanym rozwiązaniem Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 w Krakowie, ul. Cechowa 57, proponuje się przyjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie poprzez przeniesienie jego siedziby z ul. Millana 16 na ul. Cechową 57 w Krakowie, z jednoczesnym włączeniem Technikum Odzieżowego Nr 18 do Zespołu Szkół Nr 3.

Roczne wydatki na ucznia w Zespole Szkół Nr 3 w 2014 r. wyniosły 10180 zł, przy średniej kwocie wydatków na ucznia w szkołach zawodowych wynoszącej 7967 zł. Udział środków własnych Miasta w kosztach funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w 2014 r. wyniósł 29,15%, przy średniej dla tego typu szkół wynoszącej 14,77%.

W roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół Nr 3 uczęszcza 167 uczniów, pobierających naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 22 (60 uczniów w 3 oddziałach) i Gimnazjum Nr 80 z oddziałami przysposabiającymi do pracy (107 uczniów w 8 oddziałach). Wchodzące w skład Zespołu XXXIII Liceum Ogólnokształcące od roku szkolnego 2010/2011 nie przeprowadza naboru z powodu braku zainteresowania.

W dwóch kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2015/16 wykazanych zostało 45 słuchaczy (dane ze sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2015 r.).

16. ZAMIAR LIKWIDACJI POPRZEZ WYGASZANIE GIMNAZJUM NR 82 WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 53 W KRAKOWIE, UL. STAWOWA 179.

Cel: Zapewnienie wyższej, jakości kształcenia uczniów i efektów nauczania.

Liczba uczniów Gimnazjum od kilku lat utrzymuje się na niskim poziomie. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 do Gimnazjum nr 82 uczęszcza 54 uczniów zorganizowanych w 3 oddziałach (po jednym oddziale na każdym poziomie).

W związku z planowanym wygaszaniem Gimnazjum nr 82 uczniowie Gimnazjum będą mogli kontynuować edukację w dotychczasowej szkole do zakończenia etapu edukacyjnego - likwidacja Gimnazjum nastąpi bowiem z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Natomiast na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do oddziałów klas pierwszych.

W związku z planowanym wygaszaniem Gimnazjum nr 82 uczniowie Gimnazjum będą mogli kontynuować edukację w dotychczasowej szkole do zakończenia etapu edukacyjnego. Likwidacja Gimnazjum nastąpi bowiem z dniem 31 sierpnia 2019 r. Natomiast począwszy od roku szkolnego 2017/2018 nie będzie prowadzono już rekrutacja do oddziałów klas pierwszych.

Proponuje się aby obwód likwidowanej szkoły przejęło Gimnazjum nr 14 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie, ul. Chełmońskiego 24. Gimnazjum nr 14 znajduje się w tej samej Dzielnicy co likwidowane Gimnazjum nr 82, tj. w IV Dzielnica Miasta Krakowa Prądnik Biały oraz najbliżej szkoły.

Informacja dotycząca restrukturyzacji sieci samorządowych szkół i placówek [pdf]

pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-01-13
Data aktualizacji: 2016-01-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź