Dokument archiwalny

Umiem pływać

Umiem pływać
Fot. www.krakow.pl

W ramach ogólnopolskiej promocji zdobywania powszechnej umiejętności pływania Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych wdraża od 2009 roku miejski program "Umiem pływać". Ma on na celu zapewnienie dzieciom z klas 1-3 jednej lekcji wychowania fizycznego w tygodniu na basenie oraz doskonalenie umiejętności pływania przez dzieci starsze i młodzież, w oparciu o istniejącą bazę oraz nowobudowane baseny kryte.
Zajęcia obejmują zarówno naukę pływania od podstaw, jak i ćwiczenia doskonalące. Opiekę nad uczestnikami zajęć sprawują instruktorzy nauki pływania oraz ratownik.
W ramach programu od września do grudnia 2009 roku przeprowadzono zajęcia na basenie w Ośrodku Com-Com Zone, w których udział wzięło ponad 11 tys. dzieci.

W roku 2010 program był realizowany od 19.04 do 24.06.2010 r. na dwóch basenach: Centrum Rozwoju Com-Com Zone, ul. Ptaszyckiego 6 oraz  Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA przy ul. Kolnej 2.

Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać:

*Program "Umiem pływać" jest miejskim programem sportowym realizowanym przez Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu