Dokument archiwalny

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe
Fot. www.krakow.pl

Prezydent Miasta Krakowa corocznie wyróżnia najzdolniejszych sportowców przyznając stypendia sportowe. Stypendium przeznaczone jest dla zawodników krakowskich klubów sportowych, którzy w 2010 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Zawodnicy powinni spełniać warunki określone w uchwale o stypendiach. Wnioski można składać przez cały rok w Wydziale Sportu i Inicjatyw Społecznych (do wyczerpania środków).

W bieżącym roku zostało przyznane 86 stypendiów, kolejne posiedzenie komisji planowane jest na styczeń 2011.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu i Inicjatyw Społecznych Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, pok. 509 tel. 12 616 94 02

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych Miasta Krakowa

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Miasta Krakowa

Przyznawanie stypendiów sportowych Miasta Krakowa - Procedura SP-10

Stypendyści w roku 2009

Stypendyści w roku 2010

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu