Dokument archiwalny

Animator - Moje boisko - ORLIK 2012

Animator - Moje boisko - ORLIK 2012
Fot. Magiczny Kraków

Program „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" jest programem pilotażowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowanym na bazie wszystkich oddanych do użytku obiektów sportowych powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012".

Głównym celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Ofertę realizują wykwalifikowani trenerzy zatrudnieni przez Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK oraz Małopolski Szkolny Związek Sportowy.

Aktualnie na terenie Krakowa funkcjonują cztery obiekty, na których prowadzony jest program „Animator - Moje boisko - Orlik 2012":

  • Orlik im. Erazma Jerzmanowskiego przy ul. E. Jerzmanowskiego 4 - gospodarzem jest Kolejowy Klub Sportowy „Prokocim", Bieżanowska 71, 30-812 Kraków
  • Orlik przy ul. Bujaka 15 - gospodarzem jest Gimnazjum Nr 28 ul. Bujaka 15
  • Orlik na os. Na Wzgórzach 13a - gospodarzem jest Szkoła Podstawowa Nr 129 os. Na Wzgórzach 13a
  • Orlik przy ul. Urzędniczej 65 - gospodarzem jest Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Urzędnicza 65

Zajęcia prowadzone są w godzinach pozalekcyjnych wg indywidualnych harmonogramów pracy animatorów dostępnych na obiektach.
W pozostałych godzinach boiska udostępniane są przez gospodarzy tych obiektów.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu