Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 niekorzystny 255,192,0 255,255,0 PM10 - 81,43 µg/m3 PM10 - 85µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 00:00 PM10 - 67µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 00:00 PM10 - 54µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 00:00 PM10 - 112µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 19:00 PM10 - 93µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 00:00 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 00:00 PM10 - 104µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 17:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA