Stan powietrza dobry umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 59,63 µg/m3 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 00:00 PM10 - 73µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 00:00 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 00:00 PM10 - 58µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 00:00 PM10 - 89µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 00:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 00:00 PM10 - 68µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 00:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-14
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA