Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 13 µg/m3 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-26 10:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-26 10:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-26 11:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-26 10:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-26 11:00 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-26 10:00 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-26 10:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-26 10:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA