Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 39,25 µg/m3 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-23 00:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-23 00:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-23 00:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-23 00:00 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-23 01:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-23 00:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-23 00:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-23 00:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA