Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 27,5 µg/m3 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 19:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 19:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 19:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 19:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 19:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 19:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 19:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA