Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 26,63 µg/m3 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-25 11:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-25 11:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-25 11:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-25 11:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-25 11:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-25 11:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-25 11:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-24
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA