Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 10,71 µg/m3 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 10:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 10:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 10:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 10:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 10:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 10:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 10:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA