Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 0,176,80 PM10 - 12,13 µg/m3 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-21 22:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-21 21:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-21 22:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-21 22:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-21 22:00 PM10 - 5µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-21 22:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-21 21:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-20
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA