Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 14,5 µg/m3 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-22 11:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-22 11:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-22 12:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-22 11:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-22 12:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-22 11:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-22 11:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-22 11:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA