Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 58,75 µg/m3 PM10 - 58µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-20 21:00 PM10 - 51µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-20 21:00 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-20 21:00 PM10 - 71µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-20 21:00 PM10 - 68µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-20 21:00 PM10 - 64µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-20 21:00 PM10 - 52µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-20 21:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-20 21:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA