Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 21,25 µg/m3 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-23 04:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-23 04:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-23 04:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-23 04:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-23 04:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-23 04:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-23 04:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-22
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA