Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 32,88 µg/m3 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-24 15:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-24 15:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-24 15:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-24 15:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-24 15:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-24 15:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-24 15:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-23
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA