Stan powietrza dostateczny umiarkowany 255,255,0 dostateczny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 dostateczny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 255,192,0 PM10 - 103,5 µg/m3 PM10 - 72µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 20:00 PM10 - 130µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 20:00 PM10 - 90µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 20:00 PM10 - 130µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 20:00 PM10 - 123µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 20:00 PM10 - 99µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 20:00 PM10 - 101µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 20:00 PM10 - 83µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 20:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA