Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 8,88 µg/m3 PM10 - 3µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-18 23:00 PM10 - 3µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 00:00 PM10 - 3µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 00:00 PM10 - 3µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 00:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 00:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 3µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 00:00 PM10 - 4µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 00:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA